A 2016-os változásokkal érdekes rendszer állt elő, az összesített energetikai jellemző követelményértékeit tekintve legalábbis mindenképpen. A kérdések napi szinten záporoznak, ezért megpróbálom összefoglalni a helyzetet: mit mondanak a jogszabályok és hogyan oldjuk meg ezt az AEnergetic programban. Az alább leírt alapelveket az illetékes minisztériummal is egyeztettük.

 

Besorolás – mindig a közel nulla követelményszint alapján

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a besorolást minden esetben a közel nulla szint E követelmény értékéhez való viszonyítás alapján kapjuk. Ezt mondja ki a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (7) pontja, amely teljesen egyértelműen a TNM rendelet 6. melléklet III. fejezetét adja meg a besorolás alapjául:

“4.§ (7) Az 1. melléklet szerinti energetikai minőségtanúsítványon feltüntetett követelményértéket és az energetikai minőség szerinti besoroláshoz (a továbbiakban: besorolás) felhasznált referenciaértéket a Rend. 4. §-a szerint, a Rend. 6. melléklet III. része alapján kell meghatározni. (…)” 

Fenti idézetben rendeletként a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletre utalnak [ld. korm. rend. 3.§ (1)], melynek 6. melléklete a közel nulla követelményszintről szól, annak III. fejezete pedig az összesített energetikai jellemző követelményértékét határozza meg.

A kormányrendelet 1. mellékletében, mely az előlap tartalmát szabályozza, szintén ez jelenik meg – ld. 6. pontja az (1) megjegyzéssel:

Besorolás a közel nulla szint alapján történik

Fentiek alapján tehát ezt a követelményértéket minden esetben meg kell határoznunk, és az előlapra is ez kerül.

Az azonos, mindig közel nulla szinthez történő összehasonlítás nyilván azt szolgálja, hogy az egyes ingatlanok összehasonlíthatóak legyenek. Ráadásul, mivel az összesített energetikai jellemző ezen követelményértéke már függetlenítve lett az A/V aránytól, ez sem “viszi el” a számítást, a családi házak és lakások is összehasonlíthatóvá válnak.

 

Előírt követelményrendszer – megfelelünk vagy nem?

A besorolástól teljesen függetlenné vált az, hogy mikor melyik követelményrendszernek kell megfelelnünk – utóbbit a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6.§-a határozza meg, a használatbavétel ideje és egyéb tényezők függvényében. Ezt az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Energetikai követelményrendszerek 2016-2018-2021

Fentiek alapján meg kell tehát határoznunk, hogy pontosan milyen határértékek is vonatkoznak az adott projektre,  majd az ezeknek való megfelelést az alátámasztó munkarészben kell igazolnunk.

Tehát, ha – és sok esetben még ez a helyzet – nem a közel nulla szint teljesítése a kötelező, akkor a számított U, q és E értékeket az adott, kötelezően előírt követelményszint határértékeihez kell hasonlítani, és lehetőség szerint a “megfelelt” státuszt elérni. DE! E mellett minden esetben meg kell határoznunk a közel nulla szint E követelményértékét is, hiszen a besorolást a számított összesített energetikai jellemző ehhez való viszonyításával kapjuk meg! Ráadásul, ahogyan említettem, a címlapra az E értéket tekintve csak utóbbi követelményértéket kell kiírni, az alkalmazandó/teljesítendő követelményrendszer szerinti értéket az alátámasztó munkarésznek kell tartalmaznia.

Hasznos segédlet fenti két témában (Minisztériumi tájékoztató): http://www.e-epites.hu/3702

 

Meglévő ingatlan tanúsítása = állapotrögzítés

A 7/2006 TNM rendelet 6.§-a nem tér ki arra az esetre, ha semmilyen beavatkozás nem történik, csupán egy meglévő ingatlant tanúsítunk. Könnyű azonban végiggondolni: ilyenkor csupán a besorolásra van szükség, nem kell semmilyen követelményrendszernek megfelelni – sok esetben nem is lehet, hiszen a meglévő, régi szerkezetek többnyire “nem tudták” a legalacsonyabb határértékeket sem hozni.

Ebben az esetben tehát valójában egy állapotrögzítésről beszélünk: felmérjük (vagy építés kora szerint saccoljuk) a határoló szerkezetek anyagát, meghatározzuk a méreteket, kiszámoljuk “mit tud” az épület – tehát a teljes energetikai számítást megcsináljuk, csak nem szükséges határértékekhez “hasonlítgatni”. Majd egyetlen követelményértéket kell meghatározunk: a közel nulla követelményszint szerinti E határértéket, melyhez a számított összesített energetikai jellemzőt viszonyítva megkapjuk az ingatlan besorolását. Minden fontos információt “rögzítünk” tehát, de nem kell összehasonlítást végeznünk, nincsen “megfelelt/nem felelt meg” felirat sehol sem.

 

Hogyan kezeli a program fentieket?

Azt talán már mondanom sem kell, hogy a besorolást minden esetben a közel nulla szint E követelményértékéhez viszonyítva határozzuk meg – ehhez nem kapcsolódik felhasználói beállítás, ez nem megváltoztatható.

A követelményrendszer kiválasztása rádiógombokkal történik, csupán a releváns adatokat kell megadnunk, és a program automatikusan kiválasztja a követelményrendszert, melynek meg kell felelnünk.

Követelményrendszer kiválasztása

Természetesen minden esetben választhatjuk azt is, hogy önkéntesen a közel nulla szintet szeretnénk teljesíteni, előírástól függetlenül. Amennyiben ezt bepipáljuk, az felülírja a rendelet szerint előírt követelményt, és a program a közel nulla határértékeihez fogja hasonlítani az egyes értékeket, tényezőket.

Amennyiben meglévő ingatlan tanúsítását szeretnénk elkészíteni, vagyis állapotrögzítésről van szó, a program alapesetben nem készít összehasonlítást egyik követelményrendszer határértékeivel sem, csupán kiszámolja az épületre vonatkozó értékeket, és megadja a besorolást. Előfordulhat, hogy a felhasználó vitatja e módszer helyességét.  Habár fentieket leegyeztettük a minisztériummal is, ahol rendben találták a gondolatmenetet, lehetővé tettük, hogy a felhasználó beállíthassa, hogy ebben az esetben is történjen összehasonlítás valamelyik követelményszinttel. Ehhez a Beállítások/Tanúsítvány és programműködés beállításai menüpontban, a megjelenő ablak jobb oldalának közepén lévő “Dokumentáció tartalma” gombra kell kattintani. Az itt megjelenő listában (jelenleg) legalul található az alábbi felirat: Csak tanúsítás esetén is írja ki az összehasonlításokat” – ezt bepipálva, majd kiválasztva a követelményrendszert, a program az adott határértékekhez való összehasonlítást végzi el, és teszi bele a dokumentációba.

Beállítások "csak tanúsítás" esetén

 

Hogyan dokumentálunk? – tanúsítvány vs. engterv

Tanúsítvány esetén az általunk készített összefoglaló előlapon az összesített energetikai jellemző követelményértékénél – a fent említett 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. mellékletében leírtaknak megfelelően –  a közel nulla szinten vett határértéket írjuk ki, és ez alapján adjuk meg a besoroláshoz szükséges százalékértéket is.

A második oldalon,  projekt adatok összefoglalásában szerepel, hogy melyik a teljesítendő követelményrendszer, és mik az ehhez tartozó q és E határértékek. Az alátámasztó munkarészben tehát már az előírt követelményrendszernek való megfelelést/vagy meg nem felelést igazoljuk, írjuk ki. Az összesített energetikai jellemző számítása alatt természetesen mindkét határérték szerepel: a közel nulla szerinti, és a teljesítendő követelményrendszer szerinti – amennyiben utóbbi nem a közel nulla. Utóbbihoz való viszony alapján mondjuk ki, hogy a határértéknek a számított összesített energetikai jellemző megfelel-e, majd a közel nulla szerinti határértékhez való viszony alapján adjuk meg a teljesítményszázalékot.

Engedélyezési terv esetén alapvetően szintén fenti metódust követjük, csupán két eltérés van. Az előlapon, az “Energetikai minőség szerinti besorolás” szöveg kiegészül a “terv szerint” felirattal, hiszen a besorolás abban az esetben lesz a számítás szerinti, amennyiben az épület/felújítás a tervek szerint készül el. Ezen felül már az előlapon is megjelenítjük a teljesítendő követelményrendszert, és az e szerinti E követelményértéket is, illetve a megállapítást, miszerint ennek megfelelt vagy sem az ingatlan.