Közhírré tétetik – információk a novemberi átállásról

Szerző: | okt 13, 2023 | 0 hozzászólás

A november 1-i határidő egyre közeledik, számos kérdés érkezett hozzánk, íme a legfontosabb hírek.

HOL TART A FEJLESZTÉS JELENLEG?

 

2023.10.31.
Számos sikeres feltöltési teszt lefutott, a november 1-jén letölthető frissítésben már aktív a dokumentálás gomb, és a tanúsítványok feltölthetőek a Lechner Központ új e-tanúsítás rendszerébe.

2023.10.29.
Minden meglévő felhasználónk megkapta az új szoftververziót.
Minden új felhasználónk és a próbaverziót igénylők is megkapják az ÉKM rendelet szerinti szoftvert.

2023.10.27.
A Lechner Tudásközpont új e-tanúsítás rendszerébe a feltöltés sikeres.

2023.10.26.
Felhasználóink jelentős része megkapta az új programverziót, és a felülettel ismerkedik. Előadás keretében is bemutattuk az új szoftvert, ahol gyakorlati példákkal is szolgáltunk.

2023.10.25.
Az kapott validációs példa sikeresen lefutott.

2023.10.13.
A jogszabályváltozásra való felkészülés az utolsó fázisba érkezett. A számítási metódusok integrálása befejeződött, a felhasználói felület átalakításai is lekövették. A dokumentumkészítés és e-tanúsítás rendszerébe való feltöltés fejlesztés alatt áll. Szükséges továbbá a tesztelések futtatása, és a felhasználói tesztek elindítása.

MIKORTÓL ÉS KINEK KELL AZ ÚJ HATÁRÉRTÉKEKET TELJESÍTENI?

A 9/2023 (V.25.) ÉKM rendelet szerint:

„10. § (1) E rendelet rendelkezéseit az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti

a) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a október 31-ét követően bejelentett építési tevékenységre,
b) építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint a október 31-ét követően kérelmezett engedélyű építési tevékenységre

kell alkalmazni.

(2) A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett építési tevékenységek esetén az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) 2023. október 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Fentiek alapján tehát a határértékek teljesítése mostantól már nem a használatbavétel dátumától, hanem az engedélyezés vagy bejelentés időpontjától függ. A hatálybalépés előtt beadott kérelmek esetén elegendő a TNM rendeletnek megfelelni, egyéb esetben az új követelményeket kell figyelembe venni.

Azonban a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletből nehezen, de kihámozhatjuk azt is, hogy amennyiben előbbi – vagyis a 2023. november 1. előtt beadott engedély vagy bejelentés esetén – mégis számít a használatbavétel időpontja is. 2024. június 30. után történő használatbavétel esetén ugyanis – mely dátum a már régóta ismert közel nulla követelményszint halasztott életbelépésének dátuma -, meg kell felelnie az épületnek a közel nulla, vagy annál jobb követelménynek, a hatályos  miniszteri rendelet szerinti értékekkel. De van egy további kitétel, miszerint amennyiben nem tud ennek megfelelni, akkor igazolható a TNM rendelet szerinti közel nulla követelmény is.

„77/E. § *  (1) E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról szóló 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelettel módosított vagy megállapított rendelkezéseit a 2023. október 31. után benyújtott építési engedély iránti kérelem alapján indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időpontig benyújtott építési engedély iránti kérelemmel rendelkező épületek esetében e rendelet 2023. október 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 2024. június 30-át követően beadott használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelemmel rendelkező épületek esetén a használatbavétel feltétele a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszint teljesítése. Ennek során a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásának napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek kell megfelelni, vagy amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű építési engedéllyel rendelkező épület nem felel meg a miniszteri rendelet szerinti közel nullás követelményeknek, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek (a továbbiakban: TNM rendelet) az építési engedély kérelme benyújtásának napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítással.”

 

Ennek egyszerűbb változata került az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet november 1-én hatálybalépő módosításába, ahol az alábbiakat olvashatjuk:

“12§ (7) A 2023. október 31-éig közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként

a) kérelmezett építési engedéllyel rendelkező vagyű
b) egyszerű bejelentés alapján megépítendő

épület esetében, ha a Rend. szerint elkészített energetikai tanúsítvány szerint az épület nem felelne meg a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigény követelményének, a tanúsítvány mellett attól különállóan, a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigény követelményeinek való megfelelést igazoló számítást az e rendeletnek az építési engedély kérelme benyújtásának vagy az egyszerű bejelentés megtételének napján hatályos tartalmával és a Rend. ugyanekkor hatályos számítási módszere szerint is el lehet készíteni.” 

Itt nincs szó használatbavételről. Őszintén szólva elég kevés az esélye annak, hogy a napokban beadott engedélykérelmek esetén, bár tudható, hogy reálisan ezek nagy része csak 2024. június 30. után fog használatbavételért folyamodni, bárki már az új számítási módszer szerint készítsen energetikát, hiszen nem nagyon van mivel.

 

Mit jelent ez majd a gyakorlatban?

Ugyan jól hangzik, hogy a most beadott engedély vagy bejelentés esetén még nem kell megfelelnünk majd az új rendeletnek, azonban a gyakorlatban november 1. után már csak az új rendelet számítási módszere és formai követelményei szerint fogunk tudni tanúsítványt feltölteni az e-tanúsítás rendszerbe. Vagyis ezekre az épületekre is olyan tanúsítványt kell majd kiállítani használatbavételkor, amely már az új módszer szerint készül, és az abban szereplő követelményeket vizsgálja!

De akkor hogyan igazoljuk a TNM-nek való megfelelést?

Úgy, hogy fentiek mellett szükséges lesz kiszámolni a régi módszer szerint is mindent, és a tanúsítványhoz mellékelni.

HOGYAN LEHET MAJD TNM SZERINTI SZÁMÍTÁST KÉSZÍTENI?

Ahhoz, hogy a 2023. október 31-ig hatályos TNM rendelet szerinti számítást elvégezzük, szükség lesz az addig bevált módszerhez folyamodni, és amilyen módon eddig is a számítást végeztük, úgy továbbra is ezt használni. 

 

MEGMARAD A JELENLEGI PROGRAMVÁLTOZAT IS?

Fenti két pont alapján nem kikerülhető, hogy egy darabig a program jelenlegi és új verziója egymás mellett is tudjon futni. Kérjük tehát, hogy semmiképp se szabaduljon meg tőle senki, ez továbbra is kincs! Az új verziót pedig telepítsük majd fel mellé.

 

DE AKKOR HÁNY LICENCET KELL VENNEM?

Egyetlen licenccel ugyanazon a gépen több példány is megnyitható a programból, ez jelenleg is így van. Nem lesz tehát szükség plusz licencekre, a gépen futtatható akár egyszerre is a két programváltozat.

 

HA MOST VAN ÉRVÉNYES LICENCEM, MENNYIBE KERÜL MAJD AZ ÚJ PROGRAM?

Amikor 2011-ben megkezdtük a szoftver fejlesztését, az előfizetéses, és nem egyösszegű árazási rendszer koncepciója pontosan az volt, hogy az ár ezáltal tartalmazza a fejlesztéseket és frissítéseket. Meglévő előfizetőink tudják, hogy nem apróságokról van szó, számos fejlesztés került bele az évek során a programba, rengeteg szabványt integráltunk, a TNM rendeleten felül.

A koncepcióhoz most is tartjuk magunkat. Meglévő előfizetőink számára a jogszabályváltozás nem okoz többletköltséget, a futó éves licencek tovább használhatóak az új verzióval is. Természetesen a havi licenceket sem állítjuk le.

Nem titok, hogy bár a jogszabályváltozás olyan mértékű, hogy a szoftvert gyakorlatilag újra kellett írni, alapjaiban megváltoztatva a teljes metodikát, ehhez semmiféle állami támogatást nem kaptunk, semmilyen formában. 

Az átállás lehetséges, de önkéntes és nem kötelező költsége a jogszabályváltozás és az új szoftver felületét bemutató előadások meglátogatása, mellyel egyrészt a fejlesztést támogathatja, másrészt reméljük, hogy ezeken is hasznos tudással szolgálhatunk.

Amennyiben lehetősége engedi, és szívesen támogatná ezen felül is az új verzió fejlesztését, hamarosan elérhetővé tesszük webáruházunkban a frissítés önkéntes alapon, “fizessen amennyit szeretne” árazással kialakított megvásárlásának lehetőségét.