A 2015. január 1.-i energetikai jogszabályváltozások jó előre ismertek voltak, így volt idő felkészülni rájuk. Bizonyos tisztázatlan kérdések azonban felmerültek, melyekre a szakma utólag kapott választ, konkrétan a január 23.-i keltezésű, e-epites.hu portálon megjelent tájékoztatóban. Sajnos ez sok téren teljesen új fénybe helyezte a változásokat…

Említett tájékoztató alapján ugyanis igencsak bonyolulttá vált azon projektek számítása és tanúsítása, melyeknél alkalmazandó a költségoptimalizált követelményrendszer. Történt ugyanis, hogy ez a követelményrendszer 23.-án gyakorlatilag fantommá vált, vagyis “csak” az alátámasztó munkarészben szükséges elkészíteni. De mást kell, hogy tartalmazzon a dokumentáció pályázatbeadás előtt és után, illetve jelentős és nem jelentős felújítás esetén.

Nem tagadom, mi ültünk néhány napot a téma felett, mire sikerült tisztán látnunk. És akkor nekiestünk a programban mindezt úgy megvalósítani, hogy a felhasználó lehetőleg ne kavarodhasson bele a feladatokba, és amit lehet, ne neki kelljen megcsinálnia, hanem a háttérben elintézzük.

Őszintén szólva – tekintve a helyzet jelenlegi állását – minden elismerésünk azoknak, akik mindezt szoftver nélkül lekövetik, és hiánytalanul elkészítik a szükséges dokumentációkat!

A követelményrendszer használata – a szükséges szoftverbeállításokkal

A 2015.01.01-jén életbe lépett jogszabály módosítás, és a 01.23-án megjelent útmutató szerint tehát az alábbiaknak megfelelően kell eljárnia:

A szoftver indulásakor megjelenik egy segédablak, melyben a felhasználónak csupán a követelményrendszer választást befolyásoló paramétereket kell kiválasztania. Ezeket egyszerűen és gyorsan meg lehet adni. A szoftver innentől nem csupán a szükséges követelményrendszert választja ki automatikusan, hanem a dokumentáció tartalmát is az előírtaknak megfelelően állítja össze.

Energetikai követelményrendszer kiválasztása

 

Nézzük, milyen esetek lehetségesek, és melyik esetben pontosan mi is történik.

Általános követelményrendszer

Amennyiben nem közpénzből finanszírozott projektről van szó, úgy válassza az “Egyéb” rádiógombot a Finanszírozási forma mezőben. Ekkor a Beavatkozás, felújítás mértéke és az Időpont a pályázat benyújtásához képest menük inaktívak lesznek, és a program mindenhol az általános követelményrendszer szerint fog számolni.

Ilyenkor a számítás és a dokumentum összeállítása alábbi módon működik:

 • a borítólapon az általános követelményrendszer szerint számolt értékek jelennek meg
 • a korszerűsítési javaslatban készített számítások az általános követelményrendszer szerint készülnek
 • a korszerűsítési javaslat szerint elérhető besorolás az általános követelményrendszer szerint kerül a borítólapra

Költségoptimalizált követelményrendszer

Ha közpénzből történik a finanszírozás, válassza a “Hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás” nevű rádiógombot a Finanszírozási formák mezőben. Ekkor a helyzet bonyolultabb:

A címlapra és a feltöltendő xml-be ilyenkor is minden esetben az általános követelményrendszer szerint számolt értékek kerülnek.

 1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ELŐTT készített tanúsítvány esetén
  1. Új épület építése (terv)
   • a borítólapon az általános követelményrendszer szerint számolt értékek jelennek meg, a besorolás is e szerint történik
   • az alátámasztó munkarészben az általános és a költségoptimalizált követelményrendszer szerint való számítás is megjelenítésre kerül, az épületre számolt értékek mindkét követelményértékkel külön összehasonlításra kerülnek
  2. Meglévő épület jelentős mértékű felújítása (meglévő állapot tanúsítása és korszerűsítési javaslat, külön alátámasztással)
   • a borítólapon és az alátámasztó számításban az általános követelményrendszer szerint számolt értékek jelennek meg, a besorolás is e szerint történik
   • a korszerűsítési javaslatban készített számítások a költségoptimált követelményrendszer szerint készülnek, és szintén megjelennek az alátámasztó munkarész külön fejezetében
   • a korszerűsítési javaslat szerint elérhető besorolás az általános követelményrendszer szerint kerül a borítólapra
  3. Meglévő épület nem jelentős mértékű felújítása (meglévő állapot tanúsítása és korszerűsítési javaslat, külön alátámasztással)
   • a borítólapon és az alátámasztó számításban az általános követelményrendszer szerint számolt értékek jelennek meg, a besorolás is e szerint történik
   • a korszerűsítési javaslatban készített, U értékekre vonatkozó számítások a költségoptimált követelményrendszer szerint, a fajlagos hőveszteségtényezőre és az összesített energetikai jellemző követelményértékére vonatkozó számítások pedig az általános követelményrendszer szerint készülnek, és szintén megjelennek az alátámasztó munkarész külön fejezetében
   • a korszerűsítési javaslat szerint elérhető besorolás az általános követelményrendszer szerint kerül a borítólapra
 2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA UTÁN készített tanúsítvány esetén (beruházás elvégzése utáni, megépült állapot tanúsítása)
  1. Új épület építése vagy meglévő épület jelentős mértékű felújítása
   • a borítólapon az általános követelményrendszer szerint számolt értékek jelennek meg, a besorolás is e szerint történik
   • az alátámasztó munkarészben az általános és a költségoptimalizált követelményrendszer szerint való számítás is megjelenítésre kerül, az épületre számolt értékek mindkét követelményértékkel külön összehasonlításra kerülnek
   • ha a tanúsító további fejlesztési javaslatokkal kíván élni, megteheti (de nem kötelező), ilyenkor a korszerűsítési javaslat szerint elérhető besorolást az általános követelményrendszer szerint kell számolni
  2. Meglévő épület nem jelentős mértékű felújítása
   • a borítólapon az általános követelményrendszer szerint számolt értékek jelennek meg, a besorolás is e szerint történik
   • az alátámasztó munkarészben alapvetően az általános követelményrendszer szerinti számítás jelenik meg, de a felújítással érintett szerkezetek U értékei tekintetében a költségoptimalizált szintnek való megfelelést is igazolni kell, tehát ezen értékek ezzel a követelményértékkel is összehasonlításra kerülnek
   • ha a tanúsító további fejlesztési javaslatokkal kíván élni, megteheti (de nem kötelező), ilyenkor a korszerűsítési javaslat szerint elérhető besorolást az általános követelményrendszer szerint kell számolni

Nézzük mindezt látványosabb formában, a táblázat segíti a gyorsabb áttekintést:

(Á az általános, KO a költségoptimalizált követelményrendszert jelöli)

Követelményszintek kiválasztása

 

Kiegészítő információk

Jelentős felújításon a 7/2006 TNM rendelet szerint az alábbiakat értjük:

2.§ 5. Jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább 25%-át érintő felújítás.
6.§ 5. Nem minősül jelentős felújításnak a földszintes épület pincefödémének vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése, amennyiben más korszerűsítés az épületen nem történik.

A táblázatból az alábbi fontos információkat tudjuk leszűrni:

 • A borítólapon minden esetben az általános követelményrendszernek való megfeleltetés, és e szerint való besorolás kell, hogy megjelenjenek.
 • Az alátámasztó munkarészben fenti állítás okán MINDIG igazolni kell, az általános követelményrendszer szerinti megfeleltetést. Bizonyos esetekben pedig e mellett a költségoptimalizált szintnek való megfelelést is. Ez a munkarész mindig az épület TÉNYLEGES állapotával kell, hogy számoljon! (Illetve amennyiben van felújítási javaslat, külön fejezetben tartalmaznia kell továbbá a javaslat alátámasztó számításait is, lásd alább.)
 • A javaslatoknál van egy kis kavarodás. A fent említett útmutató (e-epites.hu) ugyanis nem választja külön a “nem jelentős felújítás” esetét. A jogszabály (7/2006 TNM rendelet 6.A § a)) azonban igen. Tekintve, hogy az útmutatót senki nem írta alá, a rendelet pedig mégiscsak egy hatályban lévő jogszabály – ráadásul egy meglévő épület nem felújított szerkezetei biztosan nem fognak megfelelni a szigorúbb követelményrendszernek (de valószínűleg az általánosnak se) – mi mégiscsak “használjuk” ezt a variációt is.
 • A javaslatoknál tehát vagy a költségoptimalizált, vagy az általunk már korábban is “vegyes”-nek nevezett rendszerrel kell dolgozni. A javaslat alátámasztó számításának is be kell kerülnie a dokumentáció alátámasztó munkarészébe!
 • Tekintve, hogy a javaslat megvalósításával elérhető besorolást ismételten az általános követelményrendszer szerint kell megadni, nyilvánvaló, hogy ezt is számítással kell igazolni. Vagyis a javaslat általános követelményrendszerrel való összehasonlítását is tartalmaznia kell a dokumentáció alátámasztó munkarészének.
 • Egy apró módosítás, amit elismerem, mi is csak utólag vettünk észre: pályázat előtt külön kell választani az új épület és a jelentős felújítás tanúsítását is, hiszen új épület esetén itt még csak terv szinten vagyunk, építkezés előtt, tehát korszerűsítési javaslat biztosan nem lesz – itt magát az épületet kell a költségoptimalizált követelményrendszernek is megfeleltetni (nem a felújítandó szerkezeteket, mert nincsenek). Mivel a besorolást ekkor is az általános rendszerben végezzük, ennek alátámasztó számítása is bekerül a dokumentációba.

Hogyan működik mindez a szoftverben?

Ahogyan már a cikk elején említettük, indítás után néhány paramétert kell csak megadni, és onnantól a szoftver tudja, mikor-mit és hogyan, nekünk nem kell a táblázatot bújni.

Az épület meglévő állapotát szokás szerint kell feldolgozni az alkalmazásban. Az alátámasztó munkarész tartalmazni fogja az általános, és ahol szükséges, a költségoptimalitált szintnek való megfeleltetést is.

A javaslatokat a korábbiakkal ellentétben nem az összesítés fülön, hanem külön menüpontban lehet megadni, szöveges formában. Miután a számítást is elkészítettük hozzá, a program automatikusan adja az elérhető besorolást (tehát ez nem állítható át manuálisan), illetve készít egy táblázatot, melyben áttekinthetőek a változások.

Felújítási javaslatok megadása

A javaslatokhoz tartozó módosításokat – tehát annak alátámasztó számítását – a szoftver másodpéldányában lehet elkészíteni, melyet a “Számítás” feliratú gombra kattintva indíthatunk el. Mit jelent ez? Hogy a szoftveren belül megnyílik egy újabb példány a szoftverből, mely beolvassa az eredeti példány munkaanyagát, és ezen már csak azt a néhány módosítást kell elvégeznünk (pl. hőszigetelés réteg elhelyezése a falon), melyet a javaslat tartalmaz. A másodpéldány kifejezetten csak erre alkalmas, így mást véletlenül sem állíthatunk el, az irreleváns funkciók le vannak tiltva.

 Másodpéldány a javaslatok számításaihoz

Amikor végeztünk, a másodpéldány visszaküldi az információkat a főpéldánynak, mely beszerkeszti azokat a dokumentáció alátámasztó munkarészébe.

A teljes számítás tehát a szoftverben csupán egyetlen lépéssel bővült, méghozzá a másodpéldányban a javasolt módosítások elvégzésével, melyek többnyire rétegrendi vagy gépészeti beállításokat, illetve nyílászárócserét érintenek. Ez általában néhány kattintás.

Itt megismételném korábbi kijelentésemet: komolyan minden elismerésem annak, aki szoftver nélkül képes lekövetni ezt a kálváriát. Lehet mondani, hogy én elfogult vagyok, de azt hiszem most jött el ténylegesen az a pont, ahol én már biztosan nem állnék neki enélkül a számításnak…

 

MI GARANTÁLJUK A JOGSZABÁLYKÖVETÉST

…Önnek pedig nem kell többé ezzel törődnie.

Próbálja ki az Auricon Energetic szoftvert INGYEN, és tanúsítványa mától biztosan mindig megfelel a hatályos TNM rendeletnek.

Töltse le most azonnal, ingyenesen!

Név:*
E-mail cím:*
Érdekel a program, mert:*
Energetikai tanúsító vagyok.:*

Jogszabálykövetési garanciaLegegyszerűbben használható energetika szoftver garanciaSzoftvertámogatás garancia

 

 

Az oldal - mint szinte mindegyik - sütiket használ. Amennyiben tovább szeretne böngészni, kérjük engedélyezze. További infó

Az oldal sütiket használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek is. Amennyiben folytatja az oldal használatát anélkül, hogy ezt a beállítást megváltoztatná a böngészőjében, vagy a "Rendben, elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal kijelenti, hogy fentiekkel tisztában van, megértette és elfogadja a sütik használatát.

Bezár