HELPDESK RENDSZER

TALAJJAL ÉRINTKEZŐ SZERKEZETEK SZÁMÍTÁSA

A program 5.2 verziójától a talajjal érintkező fal kettéválik, megjelenik külön a lábazati fal, mint szerkezet. Továbbá megadhatóak a terepszint feletti – attól több, mint 30 cm-re kiemelt – padlószerkezetek is.

TALAJJAL ÉRINTKEZŐ FAL az ÉKM rendelet értelmezésében a pincét határoló fal.
LÁBAZATI FAL az a falszakasz, mely a homlokzati faltól eltérő, többnyire vízszigeteléssel és esetleg kiegészítő hőszigeteléssel ellátott. A pontos számítás érdekében két részét különbötetjük meg, padló alatti és padló feletti szakaszból állhat.

 

LÁBAZATI FAL


A 9/2023 ÉKM rendelet külön kezeli a lábazati és a talajjal érintkező falakat, ahogyan az az I. mellékletben szereplő, határolószerkezetek áltagos hőátbocsátási tényezőire vonatkozó határértékeket felsoroló táblázatban is látszik:

A táblázat szerint a két határérték egyezik, így nem teljesen érthető, miért került külön bevezetésre a lábazati fal. Azonban ha a csillagozott megjegyzéseket is megnézzük, hamar kiderül:

Fontos különbség tehát a számítás szempontjából, hogy lábazati fal esetén az átlagos hőátbocsátási tényezőt ellenőrizzük, míg talajjal érintkező fal esetén az egyenértékű hőátbocsátási tényezőt, a padló geometriai méreteinek figyelembevételével. Utóbbi abban különbözik az átlagos hőátbocsátási tényezőtől, hogy a talaj hővezetési ellenállását is tartalmazza!

Lábazati fal típusai


 

A lábazati fal két helyzetben lehet a padlóhoz képest, megkülönböztetünk padló alatti és padló feletti szakaszokat. A lábazati fal típusú szerkezet kiválasztása alapértelmezésként a padló alatti helyzettel számol, amennyiben padló feletti az adott falszakasz, azt a jelölőnégyzettel szükséges megadni.

A két típus használhatósága némileg eltér:

    • a padló feletti lábazati fal lényegében pont ugyanúgy használható és működik, mintha egyszerű homlokzati fal lenne. Jelentősége abban van, hogy a sokszor eltérő rétegrendet ezzel a típussal tudjuk helyesen és szerepének megfelelően kezelni. Ez azért is fontos, mert a lábazati fal típusra 0,3 W/m2K a határérték, míg homlokzati falakra 0,24 W/m2K. Az ilyen típusú lábazati falak esetén ugyanúgy számolunk transzmissziós veszteséget, mint bármilyen más külső térrel érintkező szerkezet esetén.
    • a padló alatti lábazati falakat csak terepszint feletti padlószerkezetek esetén célszerű használni, más építészeti helyzetben nem képzelhetőek el, így a modellalkotás során is figyelni kell rá, hogy csak akkor használjuk, ha ilyen szerepű szerkezetünk van! Fontos, hogy az ilyen típusú lábazati falakon át nem számolunk transzmissziós veszteséget. Hatásuk a padlónál van figyelembe véve.

Ezek között a rétegrendi táblázat fölött lévő „Padló feletti lábazati fal” jelölőnégyzet ki-be kapcsolásával tudunk váltani.

TEREPSZINT FELETTI PADLÓ


A számítási módszertan lényegileg eltérő metódusokat ad az ilyen típusú, és a talajon fekvő padló/fűtött pince padlójára. Ahhoz, hogy előbbit helyesen tudjuk számolni, ahhoz padló alatti lábazati falakat kell kapcsolni a szoftverben korábban megszokott módon (rétegrendi felület hozzárendelése).

Fontos, hogy az ilyen típusú padló kitett kerületének számításakor CSAK ezen típusú szerkezeteket vesszük figyelembe. Tehát amennyiben nem kapcsolt egyetlen ilyen típust sem a padlóhoz, annak kitett kerülete 0 lesz, így érvénytelen lesz a számítás. Erre a padlószerkezetek beállítását kezelő ablak figyelmeztet is, és nem enged OK-val kilépni ilyen esetben.

Lehetséges a terepszint feletti padlókhoz bármilyen más típusú falszerkezetet is kapcsolni (mondjuk az értelmezhetőség miatt), de azokat nem vesszük figyelembe a számítás során!

TALAJJAL ÉRINTKEZŐ RÉTEGRENDEK SZÁMÍTÁSA


A szoftver ezen felülete megújult. Ennek során törekedtünk rá, hogy minél több visszajelzést adjon a felhasználóknak.

Az ablak vízszintesen 3 sávra oszlik:

    • a padlóhoz kapcsolt rétegrendi felületeket listázó s kezelő táblázat
    • a padló típusáról, az esetlegesen kiválasztott peremszigetelésről visszajelzést adó piktogramok
    • a számítási részeredmények, eredmények listája

Az ablak felső részén található „Terepszint feletti padlószerkezet” jelölőnégyzet ki-be kapcsolávával lehet a két eltér típusú padlószerkezet között váltani. Ekkor az ablak tartalma is megváltozik, nagyon sok ellenőrzés lefut. Az esetleges ellentmondásokról az OK gomb felett sárga háromszögre állva kaphatunk visszajelzést.