Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A https://energetic.auricon.hu weboldal és az Auricon Energetic szoftver kapcsán

Hatályos: 2023.05.25.-tól visszavonásig

Jelen ÁSZF szerzői jogvédelem alatt áll, másolása nem engedélyezett, sem részben, sem egészben.
Részletek az ÁSZF-ben.

[ÁSZF letöltése PDF formátumban az oldal alján.]

Tartalom

 1.     A honlap használatának feltételei 3

1.1.        Felhasználó hozzájárulásai: 3

1.2.        Szerzői jogok és a jogsértés következményei 3

1.3.        A felelősség kizárása. 3

1.4.        Adatkezelés. 4

 1.   Az értékesített és ingyenesen letölthető termékek használatának és megrendelésének feltételei 5

2.1.        Ingyenesen elérhető letöltések, próbaverzió, diák- és oktatói verzió. 5

2.2.        Felhasználói jogok és a jogsértés következményei 6

2.3.        Felhasználói kötelezettségek. 7

2.4.        Megrendelés. 7

2.4.1.     Visszaigazolás, fizetés. 7

2.4.2.     Árak. 8

2.4.3.     Fizetési feltételek, késedelem következménye, vitarendezés. 8

2.4.4.     Elállási jog. 9

2.5.        Jogosult felhasználó. 9

2.6.        Licencelési mód. 9

2.6.1.     Hardverkulcs nélküli verzió. 9

2.6.2.     Hardver csere esetén új felhasználói kulcs létrehozása. 10

2.6.3.     Öröklicenc. 10

2.7.        Hardverkulcshoz kapcsolódó kitételek. 10

2.7.1.     Szállítás. 11

2.7.2.     Garancia az USB kulcsra. 11

2.7.3.     A hardverkulcs pótlása. 11

2.8.        Frissítések. 11

2.9.        Modulok. 12

2.10.      Rendszerkövetelmények. 12

2.11.      Garanciák. 12

2.11.1.  Jogszabály követési garancia. 12

2.11.2.  100% szoftvertámogatás garancia. 12

2.11.3.  Legegyszerűbben használható energetikai szoftver garancia – 100% pénzvisszafizetéssel 13

2.12.      Ügyfélfogadás, személyes konzultáció. 13

 1.     Workshop. 13

3.1.      A workshop célja, anyaga, szerzői jogok. 13

3.2.       Részvétellel kapcsolatos tudnivalók. 14

3.2.1.         A workshopra való jelentkezés módja és feltétele. 14

3.2.2.         Időtartam és helyszín. 14

3.2.3.         Szükséges felszerelés. 14

3.2.4.         Kommunikáció. 14

3.3.       Jelentkezés leadása, díjazás, fizetési feltételek, lemondás. 14

3.3.1.         Jelentkezés leadása. 14

3.3.2. Visszaigazolás, jelentkezés elfogadása és véglegesítése. 15

3.3.3.         Díjazás. 15

3.3.4.         Fizetési feltételek, késedelem következménye, vitarendezés. 16

3.3.5.         Lemondási feltételek. 16

 1. Záró rendelkezések. 17

 2.     A weboldal üzemeltetője és a szoftver jogtulajdonosa és szerzője. 17

 

 

 

1.     A honlap használatának feltételei

1.1.        Felhasználó hozzájárulásai:

A portál használója, amennyiben belép a https://energetic.auricon.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – a jelen használati szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek és érvényesként ismeri el. A jelen használati szabályzatban foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának, amennyiben nem tekinti magára nézve kötelezőnek ezeket a feltételeket, akkor nem jogosult a portál használatára. Amennyiben észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük 3 napon belül jelezze.

1.2.        Szerzői jogok és a jogsértés következményei

Felhasználó elismeri és nem vitatja, hogy a honlap teljes szöveges és grafikus tartalma, a logók és elnevezések, a hírlevél sorozatok (publikálásra való időpont nélkül), a letölthető tanulmányok és egyéb termékek a honlap üzemeltetőjének, valamint licenctulajdonosainak tulajdonai, és a szerzői jog védelme alatt állnak.

A honlap üzemeltetője, mint Jogtulajdonos, nem járul hozzá mindezen közzétett tartalmak üzleti célú, részben vagy egészben történő felhasználásához, annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, átdolgozásához, vagy bármilyen egyéb felhasználásához. Bármilyen azonos vagy hasonló formában történő megjelentetés, előadás, felhasználás kizárólag a szerző előzetesen bekért írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével, a Szerző egyidejű feltüntetésével lehetséges, mely kizárólag a Szerző által engedélyezett tartalomrészletre vonatkozik, az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, módon, formában és terjedelemben.

Az engedély nélküli, akár részbeni vagy teljes egészben történő felhasználás, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető grafikai mintákkal, szövegezéssel, a honlap másolásával való bármely megjelenés és előadás – ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást –  jogellenes tevékenységnek minősül, melyért a Szerzőt az alábbi kötbér illeti meg: másolt oldalanként alkalmanként 150 000 Ft, illetve másolt grafikai elemenként alkalmanként 80 000 Ft. Másolt oldalnak minősül az az oldal, mely legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett tartalmakat. Ennél rövidebb átvétel esetén arányos kötbér kiszabása történik. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat. Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A kötbér nem túlzó mértéke úgy került megállapításra, hogy tekintetbe vettük, hogy a nevezett honlapok üzleti célú, vevőszerző honlapok, amelyek a Jogtulajdonosnak bevételt termelnek. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja, a Jogtulajdonos azonban az ezen felüli más kárait is érvényesítheti, a kötbér összegén kívül.

A jogsértésekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló törvény (jelenleg 1999. évi LXXVI. számú tv), a polgári jogi törvény (korábban 1959. évi IV. tv., jelenleg 2013 évi V. tv), a Büntető törvénykönyv szabályai, a jelen általános szerződési feltételek és jognyilatkozat, és a honlapon található egyéb kikötések vonatkoznak. A honlap és minden eleme ezen törvények védelme alatt állnak, melyek értelmében a honlap a Szerző és Jogtulajdonos kizárólagos tulajdonát képező szellemi alkotás.

1.3.        A felelősség kizárása

A webhely Jogtulajdonosa nem vállal felelősséget Felhasználó számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő közvetett, vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a webhelyhez való hozzáférés, annak használata, böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében keletkezik.

Üzemeltető törekszik annak biztosítására, hogy a portálról letölthető anyagok ne legyenek vírusokkal fertőzöttek, de nem vállal szavatosságot azért, hogy a letöltött anyagok mentesek minden fertőzéstől, vírusoktól és/vagy más hasonló kódoktól.

A szoftverek és az internet természete miatt Üzemeltető nem vállal szavatosságot azért, hogy a weboldal elérése vagy futtatása mindenkor megszakításoktól és hibáktól mentes. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből keletkező közvetlen vagy közvetett, eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Szintén fenti okokból Üzemeltető nem tartozik semmiféle felelősséggel, ha nem tudja feldolgozni a felhasználó adatait olyan körülmények miatt, amelyek ésszerű módon nem állnak az ellenőrzése alatt.

A honlap oldalon található információk minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a webhely tulajdonosának mindenkori kizárólagos joga, amelyet előzetes tájékoztatás és időkorlát nélkül megtehet. Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük.

A portálon megtalálható információk kizárólag általános jellegűek, és nem alkotnak konkrét tanácsokat, csupán tájékoztató jellegűek. Jóllehet Üzemeltető törekszik annak biztosítására, hogy a portálon szereplő információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek, nem vállal szavatosságot és nem állítja, hogy ezek igazak.

Fentiekre való tekintettel az oldal üzemeltetője, szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő cikkekkel, információkkal, adatokkal kapcsolatos bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Amennyiben a portálon található cikkekre, adatokra támaszkodik, ezt csak a saját kockázatára teheti meg.

A portálon közvetített termékeket Ön csak saját felelősségére és kockázatára töltheti le és használhatja, a termék licenc szerződésében foglaltak elfogadásával.

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

1.4.        Adatkezelés

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor, illetve ingyenes anyagok letöltésekor önkéntesen adja meg az adatait, kizárólag abból a célból, hogy mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint Jogtulajdonostól; illetve hozzáférjen és kipróbálhassa ingyenesen elérhető termékeinket. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információ nyújtása illetve szoftver letöltés; határozott időtartama pedig: leiratkozásig. Az adatokat tehát a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy vevőinkről az adatok gyűjtése és kezelése nem engedélyköteles tevékenység.

A megadott adatok kezelése Adatvédelmi irányelveink szerint történik, mely honlapunkon elérhető.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk adatait kezelni és nyilvántartani.

Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Üzemeltető a tőle elvárható módon mindent megtesz az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében.

2.   Az értékesített és ingyenesen letölthető termékek használatának és megrendelésének feltételei

Eltérő írásos rendelkezés hiányában jelen ÁSZF vonatkozik minden, az Auricon Energetic szoftverrel (továbbiakban szoftver) kapcsolatos ajánlatra, a honlapon keresztül, vagy személyes értékesítés esetén történő megrendelésekre, szerződésekre, megkeresésekre.

2.1.        Ingyenesen elérhető letöltések, próbaverzió, diák- és oktatói verzió

A honlapon esetenként ingyenes termékek is elérhetőek, melyek önkéntes regisztráció, vagy a webáruházban történő megrendelés leadásával tölthetőek le.

A szoftverhez próbaidőszakot biztosítunk, mely a webáruházban, a havi megújuló előfizetés vásárlásakor érhető el, amennyiben a weboldalon lévő önkéntes regisztációval kapott kódot a vásárlás során megadja a Megrendelő. A regisztrációs során megadott adatokra Adatkezelési szabályzatunk vonatkozik.

A letölthető termékek, e-bookok, stb. szerzői jogvédelem alatt állnak, és rájuk a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározottak irányadóak.

A próbaverzió mindig az elérhető legösszetettebb programváltozat tulajdonságaival bír. Hosszabbítására nincsen lehetőség, a felhasználó felelőssége, hogy a rendelkezésre álló idő alatt valóban kipróbálja a szoftvert.

Korlátozásai a teljes piaci verzióhoz képest:

 • a nyomtatás csak vízjellel engedélyezett;
 • maximum 5 dokumentum nyomtatható a használat során;
 • nem készít a tanúsítványhoz XML fájlt;
 • csak egy felhasználó adható meg a használat során;
 • maximum 10 új anyag hozható létre az anyagadatbázisban.

A próbaverzió használata során a külön megvásárolható modulok is elérhetőek és kipróbálhatóak. Ezeknél minden esetben egyértelműen jelezzük, hogy külön modulról van szó, mely alapértelmezettként nem elérhető a szoftver piaci változatában, használatához a modul megrendelésére van szükség.

A próbaverziós időszak lejártakor a megújuló előfizetés első befizetési időszaka kezdődik, kártyája automatikusan megterhelésre kerül. Amennyiben Felhasználó mégsem szeretne az előfizetéssel élni, bármikor külön díj nélkül lemondhatja azt, az emailben megadott felhasználói felületen, vagy elérhetőségeinken. Amennyiben a kártya megterhelésre kerül, pénzvisszafizetésre nincsen lehetőség, de a következő terhelés előtt továbbra is megszakíthatja az előfizetést.

Ha a megrendelő nem tart igényt a termékre, akkor köteles azt, és a termék esetleges másolatait azonnal törölni minden olyan számítástechnikai eszközről vagy adathordozóról, amelyre feltelepítette ill. rámásolta azt!

A szoftver diákverziója a jogosultság – igényléskor fennálló hallgatói jogviszony – bizonyítása (érvényes diákigazolvány, vagy dékáni hivatal által kiállított hallgatói jogviszony igazolás másolatának beküldése) esetén ingyenesen telepíthető és használható. A diákverzió felhasználónként egy számítógépre telepíthető, és a telepítéstől számított fél évig, azaz 180 napig futtatható. Ezen időtartam letelte után, a jogosultság ismételt igazolásával a licenc mindig további fél évre meghosszabbítható, egészen addig, míg a hallgatói jogviszony fennáll.

Korlátozásai a teljes piaci verzióhoz képest:

 • a nyomtatás csak vízjellel engedélyezett;
 • nem készít a tanúsítványhoz XML fájlt.

A diákverzió kizárólag a hallgatói munkák elkészítésére, és tanulmányi célzattal használható. Diplomamunka készítéséhez email címünkön külön igényelhető vízjel nélküli verzió.

A szoftver oktatói verziója felsőoktatási intézmények tanszékei által igényelhető, a tanszék által hitelesített iraton megküldött oktatók részére és darabszámban. Az oktatói verzió a telepítéstől számított 1 évig, azaz 365 napig használható.

Korlátozásai a teljes piaci verzióhoz képest:

 • a nyomtatás csak vízjellel engedélyezett;
 • nem készít a tanúsítványhoz XML fájlt.

Az oktatói verzió kizárólag oktatási célra – a szoftver megismerésére és bemutatására, valamint a hallgatói feladatok ellenőrzésére, mintafeladatok elkészítésére és prezentálására – használható fel.

A diák- és oktatói verziók licencelése szintén a webáruházon keresztül történik, de használatuk ingyenes. A licenceléssel kapcsolatban a webáruháznál ill. licencelésnél leírtak irányadóak.

A diák- illetve oktatói verziók egymástól, és a piaci verziótól eltérő kiterjesztésű fájlokat mentenek, az egyes verziókkal mentett fájlok nem nyithatóak meg más verzióval. Kivételt képez ez alól az oktatói verzió, mely a diákverzióval mentett fájlokat is meg tudja nyitni, ismételten elmenteni azonban csak saját, oktatói kiterjesztéssel lehet.

2.2.        Felhasználói jogok és a jogsértés következményei

A szoftver minden verziója kizárólag a vonatkozó Licenc szerződés elfogadása esetén futtatható, mely a további jogokat, kötelezettségeket és használati feltételeket szabályozza. A szerződést a telepítés során is elolvashatja. Kifejezetten kérjük, hogy a telepítésben csak akkor lépjen tovább, ha elolvasta, megértette, és maradéktalanul elfogadja a licencszerződésben foglaltakat. Ellenkező esetben a szoftvert ne telepítse! A szerződésszegés jogi következményeit a szerződésszegő fél viseli a polgári jogi és szerzői jogi szabályok szerint.

Az ingyenes próbaverzióval, diák- illetve oktatói verzióval készített számítások bevételszerző tevékenységre, illetve hivatalos iratban – energetikai tanúsítvány, engedélyezési terv, stb. – sem a vízjeles nyomtatványok, sem az adatok más programba vagy szövegszerkesztőbe való átmásolása révén nem használhatóak fel! Az adatok bizonyítható felhasználása esetén Jogtulajdonost az alábbi kötbér illeti meg: iratonként alkalmanként 250 000 Ft, ezen kívül használati díj naponta további 20 000 Ft/nap.

2.3.        Felhasználói kötelezettségek

A szoftver telepítése és használata alapvető, felhasználói szintű számítástechnikai tudást illetve készséget igényel. A felhasználónak önállóan vagy rendszergazdai segítséggel képesnek kell lennie:

 • internetes oldalakat kezelni, online megrendelési felületet kitölteni;
 • elektronikus levelezésre alkalmas rendszert használni, ebben Spam illetve Kuka fiókot is ismerni;
 • online elérhető fájlokat és dokumentumokat letölteni;
 • szoftvertelepítő eljárást lefuttatni;
 • az általa használt gép fájlstruktúráját kezelni;
 • újonnan telepített szoftver kezelőfelületét áttekinteni, használatát elsajátítani, súgót használni.

2.4.        Megrendelés

A szoftver licenc értékesítése előfizetéses rendszerben történik, ezáltal tudjuk biztosítani a folyamatos fejlesztéseket, és a naprakész jogszabálykövetést. Az előfizetésen belül többféle konstrukció is elérhető, melyek esetenként eltérő feltételekkel vehetőek igénybe.

Üzemeltető megtesz mindent azért, hogy a termékekről az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért Üzemeltető felelősségére a távollévők közötti kereskedésre vonatkozó jogszabályokban, a Polgári törvénykönyvben és a Szerzői jogi törvény felhasználásra vonatkozó szabályaiban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés a webáruházon keresztül, elektronikus úton történik. A megrendelés ezáltal elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés nyelve: magyar. A webáruház nyelve: magyar.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadásával elfogadja jelen ÁSZF-et – melyet honlapunkon lehetősége van a megrendelés előtt megismerni, és letölteni -, valamint fizetési kötelezettsége keletkezik.

Megrendelő szavatolja, hogy a megadott adatai valódi adatok. A hamis adatszolgáltatásból eredő valamennyi kockázatot megrendelő viseli (pl. nem valódi címre történő postázás költsége stb).

A webáruház az ECWID rendszerén üzemel, mely egy zárt webáruház rendszer, Üzemeltető felhasználói felületen keresztül kezeli. Az adatfeldolgozással kapcsolatos információk az Adatvédelmi irányelvekben elérhetőek.

2.4.1.     Visszaigazolás, fizetés

A fizetés a pénztár oldalon indítható, és a STRIPE fizetési kapun keresztül történik. A bankkártya adatokat cégünk nem kapja meg és nem kezeli, azok a Bank zárt rendszerébe kerülnek, nem hozzáférhetőek.

Felhasználó egyszeri és előfizetéses licencek közül választhat, utóbbi rendszeresen megújuló fizetéssel elérhető, vagyis a bankkártya adatok a Banknál eltárolásra kerülnek, és a megadott előfizetési periódusonként ismételt bankkártyaterhelés történik. A megújuló fizetés periódusa és összege a pénztár oldalon feltűntetésre kerül, és a fizetés előtt ellenőrizhető.

Felhasználó az előfizetést bármikor további költségek nélkül lemondhatja, ebben az esetben további terhelés nem történik.

A megrendelés visszaigazolása emailen történik, egyes termékek esetén a letöltési linket is ekkor küldjük.

Hibásan megadott adatok esetén nem tudjuk biztosítani a visszajelzést. Amennyiben az emailt néhány percen belül nem kapja meg, ellenőrizze SPAM és KUKA mappáját. A levelező rendszerek szűrőinek beállításai, illetve az internet, a szerverek és a weboldalon üzemeltetett szoftverek sajátosságaiból illetve esetleges meghibásodásaiból adódó regisztrációs adatvesztés, vagy meg nem érkezett levelek kapcsán Üzemeltető és Jogtulajdonos kizárja mindennemű felelősségét. Amennyiben megrendeléséről nem kapott visszajelzést, honlapunkon található elérhetőségeinken jelezze azt. Ennek elmulasztása nem mentesíti Önt a fizetési kötelezettség alól. Emailcímünk erre az esetre: info[kukac]energetic.auricon.hu

A megrendelés után a megrendelt termékeket 24 órán belül aktiváljuk, emailben eljuttatjuk a felhasználó részére az egyedileg legyártott felhasználói kulcsot. Az ÁFÁs számlát szintén elektronikus úton juttatjuk el a megrendelő által megadott emailcímre.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyes rendeléseket indoklás nélkül elutasítsunk, ennek oka lehet: korábbi kellemetlen vagy negatív fizetési vagy megrendelési tapasztalat a megrendelőnkkel, visszaélés a garanciáinkkal, cégünk jó hírnevét sértő megrendelői magatartás, konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából, stb.

2.4.2.     Árak

Az aktuálisan elérhető verziókat, és azok árait a webáruház termékeinél találja. Egyes termékek esetén több opcióból is választhat.

Az eseti kedvezmények, csomagajánlatok, stb. egyedileg kerülnek feltüntetésre pl. hirdetés, a weboldal egy ajánlati oldala, email, a szoftver futtatása közben megjelenő hirdetés, stb. felületeken. A kedvezményes ajánlatok minden esetben csak az ajánlatban megadott ideig és feltételekkel elérhetőek, kizárólag határidőben történő fizetés esetén.

Az egyes verziók, illetve modulok árai a szoftver meghatározott időszakra szóló használati jogát fedezik, vagyis 100%-ban szerzői jogdíjnak minősülnek. A szoftvertámogatás és frissítések térítésmentesen elérhetőek a felhasználók számára. A csomagajánlatok a bennük szereplő időszakra szóló szoftver használaton felül további szolgáltatásokat illetve termékeket is tartalmaznak, ebben az esetben utóbbiak szintén térítésmentesen érhetőek el a felhasználó számára a csomag megvásárlásával, az abban megadott előfizetési időszakra.

A feltüntetett árak és díjak bankkártyás, esetenként átutalásos vagy készpénzes fizetés esetén érvényesek. Egyéb esetben – pl. banki befizetés – Jogtulajdonos jogosult a bank által levont költségekkel megnövelni az árat, és azt kiszámlázni Felhasználó felé.

Jogtulajdonos fenntartja a jogot az árak és ajánlatok egyoldalú módosítására, azzal, hogy a már adott áron megrendelt termékek ára – határidőben történő fizetés esetén – nem emelhető. Határozatlan idejű előfizetések esetén az áremelés a következő számlázási/fizetési periódusban történhet. A webáruház technikai feltételei miatt ebben az esetben az előfizetés megszakításra kerülhet, ezzel párhuzamosan Megrendelő ajánlatot kap az előfizetés újraindítására.

2.4.3.     Fizetési feltételek, késedelem következménye, vitarendezés

A rendelés beérkezésével a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetés a webáruház pénztár oldalán, bankkártyás fizetéssel teljesíthető. A licencek csak a kifizetett termékekre kerülnek kiküldésre.

Igyekszünk a kéréseket, reklamációkat is pozitívan kezelni, ha azonban a vitát nem sikerül békés módon rendeznünk, mi biztosan ilyen ügyekre szakosodott ügyvédhez fordulunk, és ő fog bennünket a vonatkozó jogi eljárásokban képviselni. Ennek költségét pedig nem fizető megrendelőnk viseli, aki miatt nem kellett volna ilyen ügyvédi szolgáltatást igénybe vennünk. Köszönjük megértését.

2.4.4.     Elállási jog

Az elállási jogokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szabályozza.

A PTK szerint Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Megrendelőink nem minősülnek Fogyasztónak. A próbaverzió rendelkezésükre áll fizetés előtt, hogy teszteljék a termék minden funkcióját. Ennek ellenére éves licenceink esetében 14 napos felmondási jogot biztosítunk.

2.5.        Jogosult felhasználó

A szoftver a kinyomtatott dokumentumokon megjeleníti a jogosult felhasználó nevét, vagyis azt a felhasználónevet, mely a szoftver megrendelésekor megadásra kerül, a felhasználó által. A honlapon, leveleinkben, valamint a szoftveren belüli regisztrációs felületen is jelezzük, hogy fentiek okán publikus és értelmes nevet adjon meg.

Amennyiben a jogosult felhasználó nevét a későbbiekben meg kívánja változtatni, ennek esetenkénti adminisztrációs díja 30 Euro+ÁFA.

2.6.        Licencelési mód

A szoftver használati jogának megvásárlásával egy felhasználó egy példány használatára jogosult. Felhasználó megválaszthatja, hogy mely gépén szeretné azt futtatni, és a kulcs ahhoz a géphez készül, így kizárólag azon futtatható. Felhasználó kérésére a licenc időtartama alatt lehetséges azt másik gépre áthelyezni.

Hardverkulcs vásárlásával Felhasználó számítógéptől függetlenül, több helyen is futtathatja a programot, a fizikai kulcs felhasználásával.

A licencek részletes leírását lásd alább.

Jogtulajdonos fenntartja a jogot a licencelési módok megváltoztatására.

2.6.1.     Hardverkulcs nélküli verzió

A hardverkulcs nélküli verzió aktiválásához felhasználói kulcsot állítunk ki, melyhez szükség van annak a számítógépnek a hardver azonosítójára, melyen a szoftvert futtatni szeretné a felhasználó. A kulcs ez alapján kerül elkészítésre, az aktivált szoftver csak a megadott számítógépen használható.

A megrendeléssel Ön kifejezetten hozzájárul, hogy hardver azonosítóját (Hardware ID) lekérdezzük és tároljuk. E nélkül nem lehetséges megrendelés teljesítése.

A kulcsot a megrendelt szoftver licenc kifizetése után állítjuk elő, és emailben juttatjuk el a megrendelő által megadott emailcímre. A felhasználói kulcsot a megrendelő feladata számítógépére lementeni, és a szoftver telepítési mappájába bemásolni. A próbaverzió csak abban az esetben kerül feloldásra, amennyiben a kulcs a megfelelő helyre van másolva.

2.6.2.     Hardver csere esetén új felhasználói kulcs létrehozása

Amennyiben azon a számítógépen, melyhez felhasználói kulcsát kapta, hardver csere történik, a kulcs a továbbiakban nem használható. Ebben az esetben új kulcsot kell igényelnie elérhetőségeinken, melyhez új hardver azonosítóját szükséges megküldeni részünkre.

Az új kulcs előállítása maximum évi egy alkalommal díjmentes. A további kulcsok adminisztrációs költsége
30 Euro + ÁFA, mely összegről az igénylés beérkezés után díjbekérőt küldünk a megrendelő által megadott emailcímre. A kulcsot az összeg bankszámlánkra érkezése után tudjuk előállítani, és szintén emailben juttatjuk el a megrendelőnek.

2.6.3.     Öröklicenc

Meghatározott ideig és darabszámban LIFETIME LICENC vagyis „Öröklicenc” is értékesítésre kerülhet.

Az öröklicenc egyszeri befizetéssel biztosít időben nem korlátozott hozzáférést a megvásárolt szoftverhez és kizárólag a megvásárolt modulokhoz. Mivel időszakos és limitált darabszámú értékesítés, ezért a későbbiek során nem kiegészíthető egyéb modulokkal, azok továbbra is előfizetéses rendszeren belül kapcsolhatóak a licenchez.

Az öröklicenc az előfizetésekkel ellentétben határozatlan időre biztosít használati jogot a szoftverhez, mely határozatlan idő legfeljebb a szoftver mindenkori értékesítéséig tart. Amennyiben a szoftver a piacról bármilyen okból kivonásra kerül, Jogtulajdonos nem köteles és nem képes további támogatást, jogszabálykövetést és hozzáférést biztosítani az öröklicenccel rendelkező felhasználóknak sem.

Jogtulajdonos vállalja, hogy az öröklicenchez kapcsolódó használati jogot minimálisan 4 évre biztosítja a felhasználóknak, amennyiben a szoftver értékesítését és használatát a megváltozó jogi vagy gazdasági környezet, vagy egyéb előre nem látható „vis major” esemény nem lehetetleníti el. Amennyiben ilyen esemény következne be, a támogatás és jogszabálykövetés megszüntetésre kerül.

Az öröklicenc folyamatos használatához évente megújuló licenckulccsal lehet hozzáférni, melyet Jogtulajdonos biztosít. A licenckulcs géphez kötött, egy gépen használható, de lehetőség van másik hardverre való áttelepítésre.

Az Öröklicenchez Jogtulajdonos kiemelt támogatást biztosít, mely a 2.11.2. pontban leírt szoftvertámogatási garancián felül a szoftver használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására vonatkozik. A kérdések emailben, vagy az erre kialakított Felhasználói támogatási felületen keresztül juttathatóak el részünkre. Jogtulajdonos 3 munkanapon belül visszajelzést küld Felhasználó részére. Amennyiben személyes és/vagy online ill. telefonos konzultáció szükséges a kérdések megválaszolására, azt Felhasználó kérésére Jogtulajdonos előre egyeztetett időpontban tudja biztosítani, havonta legfeljebb 15 perc időtartamban. Amennyiben ennél sűrűbb ill. hosszabb egyeztetési igény lép fel, Jogtulajdonos külön díjat számíthat fel.

2.7.        Hardverkulcshoz kapcsolódó kitételek

Hardverkulcsos verzió rendelése esetén az aktivált szoftver használata nem egy géphez van kötve, hanem egy USB kulcshoz. A szoftver ezen verziója tehát korlátlan számú gépre telepíthető, de aktuálisan csak azon a gépen futtatható, melyhez az USB kulcs csatlakoztatva van. Egy licenc előfizetése egy USB kulcsot tartalmaz, újabb kulcs igénylése esetén újabb verzió előfizetése szükséges.

Az USB kulcsot egy alkalommal kell csak megvásárolni, a licenc hosszabbítások tehát az adott verzió normál (hardverkulcs nélküli) árán történnek. A hardverkulcs aktuális ára honlapunkon érhető el.

A hardverkulcson található fájlok a program futtatásához szükségesek, ezeket a program automatikusan kezeli. A felhasználó a hardverkulcs igénylésével kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a fájlokat érintetlenül hagyja, azokról másolatot nem készít, illetve egyéb fájlokat nem tárol a kulcson. Jogtulajdonos a tőle elvárható módon biztosítja, hogy a fájlok véletlen törlése ne következhessen be, az esetleges fájlvesztés tehát szándékos felhasználói magatartást feltételez. Amennyiben a fájlok Felhasználó által történt módosítása miatt a kulcs nem működőképes, a helyreállítása egyszeri 30 Euro + ÁFA szervizdíj ellenében igényelhető. 

A hardverkulcsos verziók futtatásához szükséges felhasználói kulcsot emailben juttatjuk el a megrendelő által megadott emailcímre. A felhasználói kulcsot a megrendelő feladata számítógépére lementeni, és a szoftver telepítési mappájába bemásolni minden olyan gépen, melyen a szoftvert futtatni szeretné.

2.7.1.     Szállítás

A hardverkulcsot postai úton juttatjuk el a megrendelő által megadott címre. A csomagot a fizetés beérkezése után 2 munkanapon belül postára adjuk. A kiszállítás első alkalommal ingyenes. Amennyiben a címzett nem veszi át a csomagot, és ezért újabb kiszállítás szükséges, annak ára a megrendelőt terheli. Ekkor a csomag utánvétesként kerül kiszállításra.

2.7.2.     Garancia az USB kulcsra

A hardverkulcsként használt USB stick harmadik fél terméke, ezért Jogtulajdonos korlátozott garanciát tud vállalni annak működésére. A korlátozott garancia 3 hónapra szól, amennyiben ezen időtartam alatt a stick mechanikailag működésképtelenné vagy olvashatatlanná válik, és felhasználói beavatkozás bizonyíthatóan nem történt, Jogtulajdonos önköltségen cseréli azt.

A kulcson lévő fájlok működőképességére (vagyis a szoftver futására) Jogtulajdonos garanciát vállal. Amennyiben az Ön által kézhez vett kulccsal a szoftver nem futtatható, köteles azt a kézhezvételtől számított 10 naptári napon belül írásban jelezni elérhetőségeinken. Jogtulajdonos kizárólag ebben az esetben tudja biztosítani a kulcs költségmentes cseréjét.

A hibás kulcsot felhasználó köteles Jogtulajdonos részére visszajuttatni, aki a csere előtt megvizsgálja azt. A hibás kulcs visszaküldésének postaköltsége a felhasználót terheli.

2.7.3.     A hardverkulcs pótlása

Amennyiben a hardverkulcs megrongálódik, vagy a szoftver használatához szükséges fájlok sérülnek, lehetőség van új hardverkulcs igénylésére. Ehhez a meglévő hardverkulcsot Felhasználó köteles Jogtulajdonos részére visszajuttatni. Az új kulcsot írásban szükséges megrendelni, elérhetőségeinken. A megrendelés kézhezvételekor visszaigazolást küldünk emailben, mely a díjbekérőt is tartalmazza.

A hardverkulcs cseréje az új hardverkulcsokkal megegyező áron történik, mely Megrendelőt terheli. Az új kulcsot a befizetés bankszámlánkra érkezése után postázzuk, a Megrendelő által megadott címre.

2.8.        Frissítések

A licenc előfizetések minden, az előfizetés időtartama alatt kiadott szoftverfrissítést tartalmaznak, felhasználó jogosult azokat letölteni és telepíteni. Felhasználó felelőssége, hogy mindig a legfrissebb szoftver verzióval dolgozzon, mely esetenként fontos módosításokat és hibajavításokat tartalmazhat.

A szoftver minden indításkor automatikusan frissítés keresést végez. E funkció kikapcsolását nem javasoljuk és az ebből eredő esetleges funkcióbeli hibákért és jogszabályoknak nem megfelelő részletekért a felelősségünket kizárjuk. Javasoljuk az automatikus frissítés állandó igénybevételét a hibátlan szoftver működés és jogszabálykövetés érdekében.

A frissítés az előfizetett verzióra vonatkozik, a külön előfizetéssel elérhető modulokat nem tartalmazza, illetve csak abban az esetben és azt a modult, amennyiben és amelyre a felhasználó előfizetéssel rendelkezik.

2.9.        Modulok

A szoftverhez különálló modulok is elérhetőek, szintén előfizetéses rendszerben. A modulok a program működését, illetve a számítási eljárások számát bővítik ki, a tanúsítvány egyszerű módszeren alapuló számítását és kiállítását nem befolyásolják, az a modulok nélkül elvégezhető.

A próbaverzióban a modulok is elérhetőek és tesztelhetőek.

A piaci verziókban azok a modulok aktívak és használhatóak, melyekre a felhasználó szintén előfizetett. A modulok ára tört évekre nem bontható, vagyis amennyiben a felhasználó később fizet elő egyes modulokat, mint a főverziót, a modul értelemszerűen akkor is a főverzióval megegyező ideig lesz használható, és előfizetését azzal együtt szükséges megújítani. Időarányos árat és fizetési lehetőséget biztosítani nem tudunk.

2.10.      Rendszerkövetelmények

A szoftver futtatásához WIN 7, 8 illetve 8.1, 10, 11 operációs rendszer szükséges. A Felhasználói kézikönyv programból való indításához a gépen telepített PDF olvasó szoftver szükséges.

A regisztráció, a szoftverfrissítések, valamint egyes komponensek (pl. Google Maps, Dropbox, stb.) lekérdezéséhez és működéséhez aktív internet kapcsolatra van szükség. Amennyiben a szoftver huzamosabb ideig nem tud az internethez kapcsolódni, blokkolja a futást, egészen addig, míg újra rendelkezésre nem áll a kapcsolat. A regisztráció csak aktív kapcsolat esetén lehetséges. A kapcsolat biztosítása, valamint a szoftver kapcsolódását gátló programok (pl. tűzfal, vírusírtó, stb.) megfelelő beállítása felhasználó feladata. Ennek hiányában Jogtulajdonos nem tudja biztosítani a szoftver hibamentes futását, illetve a frissítéseket.

2.11.      Garanciák

2.11.1.  Jogszabály követési garancia

Jogtulajdonos garantálja, hogy a szoftver aktuálisan legfrissebb verziójával kiállított energetikai tanúsítvány a kiállítás napján tartalmilag és formailag megfelel a hatályban lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról) és a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendeletnek (az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról), a licenc szerződésben található kikötésekkel.

A legfrissebb verzió letöltése és telepítése, valamint a számításhoz szükséges adatok megfelelő és helyes megadása a Felhasználó felelőssége. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a kiadott tanúsítvány adatainak, és ezáltal eredményeinek helyességéért.

2.11.2.  100% szoftvertámogatás garancia

A licenc előfizetés teljes időtartama alatt Jogtulajdonos garantálja a szoftver működőképességére vonatkozó teljes támogatását. Amennyiben Felhasználó hibát vagy elakadást tapasztal, lehetőség szerint azt mielőbb jelezze részünkre. Jogtulajdonos a hibás működés mielőbbi kijavítására törekszik. A hibák eltérő nagysága és jellege miatt a javításra előre megadott határidőt Jogtulajdonos nem vállal. A folyó fejlesztések a kód sajátos jellege miatt nem minden esetben felfüggeszthetőek, időnként a kért javítással akár összeférhetetlenek is lehetnek, ezért Jogtulajdonos fenntartja a jogot a fejlesztések és javítások prioritási sorrendjének meghatározására.

A szoftver használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása nem része a garanciának, de Jogtulajdonos lehetősége szerint támogatást biztosít a felmerült kérdések esetén.

Szakmai támogatást a Felhasználók részben Jogtulajdonostól, részben szerződött szakértőnktől vehetnek igénybe.

Fenti garancia a működéssel kapcsolatos és szakmai támogatásra nem vonatkozik, utóbbiak esetében Jogtulajdonos jogosult külön díjat felszámolni.

A támogatás során kapott információk nem minősülnek tanácsadásnak, felhasználásuk a Felhasználó saját felelősségére történik, és nem mentesíti Felhasználót saját szakmai felelőssége alól.

2.11.3.  Legegyszerűbben használható energetikai szoftver garancia – 100% pénzvisszafizetéssel

Amennyiben Ön éves előfizetése előfizetése első három hetében alatt talál olyan szoftvert, amely a teljes energetikai számítás elvégzésére és tanúsítvány kiállítására alkalmas, de az Ön számára áttekinthetőbb és könnyebben használható kezelőfelülettel rendelkezik, a teljes éves előfizetési díjat visszafizetjük Önnek.

A pénzvisszafizetés átutalással történik, arra a számlaszámra, melyről a vásárlás történt. A visszatérítés feltétele annak írásban való igénylése, a választott másik szoftver megnevezése, és amennyiben hardverkulcsos verzióval rendelkezik, a kulcs visszaküldése részünkre. Az utalást az igénylés, illetve a beérkezett hardverkulcs kézhezvétele után 15 munkanapon belül teljesítjük.

Szoftver licencét ezzel egyidőben leállítjuk, Ön a továbbiakban nem jogosult annak használatára.

2.12.      Ügyfélfogadás, személyes konzultáció

Aktív előfizetéssel rendelkező Felhasználóink számára személyes konzultációra is lehetőséget biztosítunk, külön díjazás ellenében. Időpont és helyszín egyeztetése céljából keressen minket elérhetőségeinken. Ügyfélfogadás csak előre egyeztetett időpontban!

3.     Workshop

3.1.      A workshop célja, anyaga, szerzői jogok

Jogtulajdonos igény esetén wordkshopot tart, melynek célja, hogy energetikai szakemberek számára a Szoftver használatának elsajátítását segítse. A workshop nem épületenergetikai tanfolyam, nem feladata és nem is célja az épületenergetika tudományának átadása, vagy mélyebb érintése. A workshopok témája kizárólag a Szoftver kezelésének átadására irányul, és csak érintőlegesen, az ehhez szükséges mélységben tárgyalja az épületenergetikai területeket.

A workshopon előadott anyag, a diák, illetve elektronikusan vagy papíron átadott anyagok az Auricon Mérnöki Kft. szellemi termékei, a Kft. tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak, és jelen ÁSZF 1.2. pontja vonatkozik rájuk.

3.2.     Részvétellel kapcsolatos tudnivalók

3.2.1.     A workshopra való jelentkezés módja és feltétele

A workshopra a honlapon közétett és/vagy emailben megküldött jelentkezési lap kitöltésével lehet és kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a workshop árának határidőre történő befizetése.

3.1. pont okán a jelentkezés feltétele a szakirányú végzettség. Jogtulajdonos utóbbi tekintetében kifejezett ellenőrzést nem végez, azonban Hallgató felelőssége, hogy a workshop során használt szakmai kifejezéseket és alapismereteket ismerje és értse. E nélkül a szoftver használatának elsajátítására a workshop időtartama nem alkalmas.

3.2.2.     Időtartam és helyszín

A workshop időtartama esetenként változó, fél ill. egy nap. Helyszíne alkalmanként kerül kihirdetésre, de alapvetően Budapest területére korlátozódik. Egyéni elbírálás, és megfelelő számú jelentkező esetén nem kizárt a vidéki helyszínen való megrendezés sem – kérjük, hogy ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot.

3.2.3.     Szükséges felszerelés

A workshop során a Szoftver használatát mutatjuk be, ezért célszerűen Hallgató rendelkezzen a program futtatására alkalmas laptoppal, melyre honlapunkon keresztül már letöltötte és telepítette a program próbaverzióját. Amennyiben a telepítéshez segítséget igényel, azt Hallgató köteles legkésőbb a workshop előtti napon jelezni, és a workshop megkezdése előtt legkésőbb fél órával megjelenni a kijelölt helyszínen, hogy a telepítést elvégezhessük. A workshop megkezdése után erre nincsen lehetőség, tekintve, hogy ezzel a többi Hallgató idejét rabolnánk.

3.2.4.     Kommunikáció

A workshoppal kapcsolatos tudnivalókat – úgy mint: helyszín, időpont, hozzávetőleges időtartam, szükséges felszerelés – emailben küldjük meg a jelentkezők részére, legkésőbb a workshop napja előtt 3 nappal.

3.3.     Jelentkezés leadása, díjazás, fizetési feltételek, lemondás

3.3.1.     Jelentkezés leadása

A workshopra a honlapon közzétett és/vagy emailben megküldött jelentkezési lap kitöltésével lehet és kell jelentkezni. A workshopon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése és időpont kiválasztása, abban az esetben is, ha a workshopot a vásárolt licenc-csomag tartalmazza.

A jelentkezés a weboldalon keresztül, elektronikus úton történik. A jelentkezés ezáltal elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés nyelve: magyar. A webáruház nyelve: magyar.

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a „Jelentkezés” feliratú gombra való kattintással elfogadja jelen ÁSZF-et – melyet honlapunkon lehetősége van a megrendelés előtt megismerni, és letölteni -, valamint fizetési kötelezettsége keletkezik.

Jelentkező a jelentkezés során megadott adatokat a visszaigazoló emailben található díjbekérőn ellenőrizheti, és amennyiben eltérést talál, jelezheti felénk válasz emailben.

Jelentkező szavatolja, hogy a megadott adatai valós adatok. A hamis adatszolgáltatásból eredő valamennyi kockázatot Megrendelő viseli.

Jelentkező jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait tároljuk és további információkat küldjünk számára. Az adatok rátolása és kezelése az Adatvédelmi irányelveink alapján történik, mely honlapunkon elérhető.

3.3.2. Visszaigazolás, jelentkezés elfogadása és véglegesítése

A jelentkezés visszaigazolása a jelentkezés leadása után a weboldalon keresztül, majd néhány órán belül emailben történik, mely email a díjbekérőt is tartalmazza, és melyet a megrendeléskor megadott emailcímre küldünk ki. Az emailcím helyességét Ön köteles a megrendelés véglegesítése előtt ellenőrizni. Hibásan megadott adatok esetén nem tudjuk biztosítani a visszajelzést. Amennyiben az emailt néhány percen belül nem kapja meg, ellenőrizze SPAM és KUKA mappáját. A levelező rendszerek szűrőinek beállításai, illetve az internet, a szerverek és a weboldalon üzemeltetett szoftverek sajátosságaiból illetve esetleges meghibásodásaiból adódó regisztrációs adatvesztés, vagy meg nem érkezett levelek kapcsán Üzemeltető és Jogtulajdonos kizárja mindennemű felelősségét. Amennyiben a jelentkezésről nem kapott visszajelzést, honlapunkon található elérhetőségeinken jelezze azt. Ennek elmulasztása nem mentesíti Önt a fizetési kötelezettség alól. Emailcímünk erre az esetre: info[kukac]energetic.auricon.hu

A visszaigazolással kiküldött hivatalos díjbekérő alapján határidőre történő fizetést várunk el. Bárminemű kedvezményt vagy kedvezményes csomagot csak határidőre történő fizetés esetén biztosítunk, határidőn túli fizetés esetén a normál (Árak menüpontban feltüntetett) árak vonatkoznak az oktatásra, és a csomagban esetlegesen foglalt bónuszok és ajándékok nem elérhetőek. Az oktatáson való részvételt csak előre fizetés esetén tudjuk biztosítani. A fizetés bankszámlánkra érkezése után a jelentkezést ismételt visszaigazolással véglegesítjük. A kiállított ÁFÁs számlát az oktatáson adjuk át.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyes jelentkezéseket indokolás nélkül elutasítsunk, ennek oka lehet: korábbi kellemetlen vagy negatív fizetési vagy megrendelési tapasztalat a megrendelőnkkel, visszaélés a garanciáinkkal, cégünk jó hírnevét sértő megrendelői magatartás, konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából, stb.

3.3.3.     Díjazás

A workshop aktuális részvételi díja honlapunkon és/vagy hírlevélben kerül közzétételre. Ügyfeleink – előfizetésük időtartamától, esetleg időszakos akcióktól függően – kedvezményes áron, vagy ingyenesen vehetnek részt az oktatáson, mely a vásárolt licenc-csomag részét képezi, és amelyen a részvétel opcionális, de külön jelentkezéshez kötött.

Az eseti kedvezmények, csomagajánlatok, stb. egyedileg kerülnek feltűntetésre pl. hirdetés, a weboldal egy ajánlati oldala, email, a szoftver futtatása közben megjelenő hirdetés, stb. felületeken. A kedvezményes ajánlatok minden esetben csak az ajánlatban megadott ideig és feltételekkel elérhetőek, kizárólag határidőben történő fizetés esetén.

Jogtulajdonos fenntartja a jogot a díjak és ajánlatok egyoldalú módosítására, azzal, hogy a már adott áron történt jelentkezés esetén a workshop ára – határidőben történő fizetés esetén – nem emelhető.

3.3.4.     Fizetési feltételek, késedelem következménye, vitarendezés

A jelentkezés beérkezésével a jelentkezőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. A jelentkezés visszaigazolásával együtt megküldött díjbekérő tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét, amit a jelentkező által megadott e-mail címre küldünk.

Amennyiben a díjbekérőben található határidőn belül nem érkezik meg a vételár, felszólítást küldünk, és fenntartjuk a jogot az oktatáson való részvétel megtagadására sikeretlen kapcsolatfelvétel vagy további elhúzódó fizetés esetén.

A workshopon való részvétel csak a határidőre teljesített fizetések esetén lehetséges. Késedelmes fizetés esetén a workshop árának 15%-ával megegyező adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek megfizetése feltétele az workshopon való részvételnek.

Igyekszünk a kéréseket, reklamációkat is pozitívan kezelni és teljesíteni, ha azonban a vitát nem sikerül békés módon rendeznünk, mi biztosan ilyen ügyekre szakosodott ügyvédhez fordulunk, és ő fog bennünket a vonatkozó jogi eljárásokban képviselni. Ennek költségét pedig nem fizető Megrendelőnk viseli, aki miatt nem kellett volna ilyen ügyvédi szolgáltatást igénybe vennünk. Köszönjük megértését.

3.3.5.     Lemondási feltételek

A workshopon való részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb 15 nappal a worskhop napja előtt. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.

A worskhop napját megelőző 15 nappal korábban történő lemondás esetén – kizárólag abban az esetben, ha az írásban történt meg – a már kifizetett részvételi díj 3 hónapon belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett workshopra, vagy levásárolható szoftver licenc rendelése, hosszabbítása esetén. A workshopok befizetett részvételi díjait nem áll módunkban visszatéríteni.

Az 5-14 napon belül, írásban lemondott worskhop esetén az újabb workshopra való bejutás, illetve a worskhop árának levásárlása kizárólag adminisztrációs díj kifizetése után lehetséges. Ennek összege a meghirdetett nettó részvételi díj 30%-a + 27% ÁFA. Minden további esetben a Jelentkező egy következő workshopon csak a meghirdetett részvételi díj 100%-ának befizetése után vehet részt, valamint elveszíti a levásárlási jogát.

A 0-4 napon belül, írásban lemondott workshopok tekintetében vagy lemondás nélkül a befizetett összeg levásárlása, illetve átregisztrálása nem lehetséges. Minden további esetben a Jelentkező egy következő workshopon csak a meghirdetett részvételi díj 100%-ának befizetése után vehet részt, és az általa a lemondott alkalomra befizetett részvételi díj visszatérítésére, továbbvitelére, levásárlására nincs lehetőség, és a be nem fizetett, de le nem mondott díjat is kiszámlázzuk részére (mivel a workshopot a le nem mondott jelentkezésére tekintettel is szervezzük (ld. teremfoglalás, bekészítés, stb.).

Amennyiben a meghirdetett program a Szervező – vagyis az Auricon Mérnöki Kft. – lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át visszautaljuk a befizető bankszámlájára. A visszautalás feltétele, hogy – amennyiben számláját nem a helyszínen veszi át, hanem már kipostázásra került – a Jelentkező a befizetésről kiállított ÁFÁS számlát a lemondásról történő értesítést követően legkésőbb 15 napon belül postai úton juttassa vissza  a Szervező postacímére (1117 Budapest, Baranyai u. 31/c.). A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik. Jelentkező a visszautalás helyett választhatja a befizetett összeg levásárlását, vagy másik időpontban megrendezésre kerülő workshopra való átregisztrálását is, melyért külön díjat nem számítunk fel. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

4.        Záró rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy bármilyen vita vagy félreértés esetén kötelesek előzetesen egyeztetni, véleményeltéréseikről jegyzőkönyvet felvenni. Kizárólag ennek sikertelensége esetén jogosultak bírósághoz fordulni.

Bírósági eljárás esetén Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

5.     A weboldal üzemeltetője és a szoftver jogtulajdonosa és szerzője

Auricon Mérnöki Kft.

Székhely: 1117. Budapest, Baranyai u 31/c
Postázási cím: 1117. Budapest, Baranyai u. 31/c.
Adószám: 24716761-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-178729
Bankszámlaszám: 10400872-50526690-77821008

Ügyfélfogadás csak előre egyeztetett időpontban!

**********************************************************************************

ÁSZF letöltése PDF formátumban ide kattintva