TUDÁSTÁR

Adatbázis ellenőrzés
Fűtések alapterületi részesedése|A részesedések összegének legalább 100 %-nak kell lennie.

A netto fűtött alapterület teljes egészét le kell fedni egy vagy több fűtési rendszerrel. Az adott fűtési rendszer által lefedett terület és a netto fűtött alapterület hányadosa az EF képletben szereplő αk szorzótényező.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rendeltetési egységek, helyiségek fülre, és módosítsa az egyes fűtési rendszerekhez megadott alapterületet!

Az automatikusan számított, nyílászáró kerületek jelentette hőhidakon kívül még nem adott meg más hőhidat.

A program a beírt nyílászárók kerülete jelentette hőhidakat automatikusan figyelembe veszi, megfelelően kezeli a hatásukat. Egy épületben azonban jellemzően nem csak ezek a hőhidak fordulnak elő, hanem mások is. Ilyen pl a födém-fal csatlakozás, belső válaszfal külső falhoz való csatlakozása, falazatban lévő pillér stb. Amennyiben a projektben csak az automatikusan számított hőhidak vannak megadva, az ellenőrzés során szólunk érte, hisz ezek kihagyása a valós eredménytől való jelentős eltérést okozhat.

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak fülre, és adja meg az összes előforduló hőhidat. A figyelembe veendő típusokról az egyes szerkezet típusoknál lévő kis kék info pont fölé mozgatva a kurzort kaphat tájékoztatást:

 

 

 

 

Lásd még: Ajtók esetén kapcsolja be a Sorolt/födémről indul pipát és/vagy adjon meg kerületből levonandó hosszt! (Nyílászárók panel, szerkezeti kialakítás fül)

0 hosszúságú hőhíd.

A megadott hőhíd hossza 0, vagy az a kifejezés, amiből a program a hőhíd hosszát számolja, nullára értékelődik ki.

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak fülre, és Ctrl+Bal egérgomb lenyomásával módosítsa a hibás kifejezést!

A hiba akkor is előállhat, ha a Hőhíd modult használva készítettünk el egy hőhíd szimulációt, azonban annak hosszára 0-t adtunk meg.

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak/Részletes módszer – Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, és Ctrl+Bal egérgombbal módosítsa a hibás értéket:

Alternatív megoldásként a szimulációt megnyitva a jelölt gombra kattintva is módosítható annak hossza:

Lásd még: Érvénytelen hőhíd

Érvénytelen hőhíd.

Ilyen hiba jelzést akkor dob a program, ha a Hőhíd modult használva egy megadott szimulációt nem futtattunk le, vagy valamely olyan paraméter megváltozott, amire az hivatkozik (pl egy rétegrend, amire a szimuláció hivatkozik)

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak/Részletes módszer – Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, és módosítsa az érvénytelen szimulációt!

⚠️Jellemző hiba, hogy egy adott szimuláció elkészítése után a rétegrend megváltozik, új anyaggal bővül, vagy valamelyik rétegének vastagsága megváltozik, ezt azonban nem követi le a felhasználó a szimuláció geometriájával és/vagy anyaghasználatával. Ennek következtőben azonban helytelen Ψ érték lesz a számítás eredménye!

Lásd még: 0 hosszúságú hőhíd

Ajtók esetén kapcsolja be a Sorolt/födémről indul pipát és/vagy adjon meg kerületből levonandó hosszt! (Nyílászárók panel, szerkezeti kialakítás fül)

Nyílászárók esetén a program a nyílászáró kerülete jelentette hőhídhosszakat automatikusan figyelembe veszi. Ajtók vagy sorolt nyílászárók esetén azonban bizonyos hosszakat duplán vennénk figyelembe, ezért szükséges, hogy ilyenkor a felhasználó megadja azt a hosszt, amit a kerületből le kell vonni. Ez ajtók esetén a szélesség, sorolt nyílászárók esetén a magasság (szélső nyílászáró) vagy a magasság kétszerese (közbenső nyílászáró).

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, módosítsa a hibás nyílászárót! Amikor a kezelőfelület megnyílik, kapcsolja be az alábbi jelölőnégyzetet:

⚠️Jellemző hiba, hogy egy adott szimuláció elkészítése után a rétegrend megváltozik, új anyaggal bővül, vagy valamelyik rétegének vastagsága megváltozik, ezt azonban nem követi le a felhasználó a szimuláció geometriájával és/vagy anyaghasználatával. Ennek következtőben azonban helytelen Ψ érték lesz a számítás eredménye!

Lásd még: Az automatikusan számított, nyílászáró kerületek jelentette hőhidakon kívül még nem adott meg más hőhidat.

X. mennyiség alaprajzi szöget vagy dőlésszöget tekintve inhomogén!

Ha a felhasználó egy adott nyílászáró csoportot (mennyiséget) olyan rétegrendi tájolásokhoz rendelt hozzá, amelyek tájolás és/vagy dőlésszöge nem egyezik meg, hibajelzést adunk. Nézzük az alábbi példát:

Ezzel a felhasználó lényegében azt adta meg, hogy van olyan ablaka, aminek a fele délnyugatra néz, a másik fele északnyugatra, és ebből ráadásul 2 is van. Ez fizikai képtelenség, ezért szólunk érte.

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, módosítsa a hibás nyílászárót! Ezt két módon teheti meg:

 • a fenti lista egyik sorában a Rétegrend tájolásai cellát 0%-ra, a másik 100%-ra módosítja.
 • bekapcsolja az Egyszerűsített megadási módot, és arra a sorra kattint, amelyikhez tartozó tájolás a valóságot fedi:

 

 

 

Amennyiben olyan nyílászárót szeretne megadni, aminek egyik fele más rétegrendben van, mint a másik, az alábbi módon természetesen megteheti:

Ilyenkor nem jelzünk hibát, mivel mindkét nyílászáróhoz kapcsolt tájolás alaprajzi és dőlésszöge ugyanannyi.

A benapozásvizsgálat helyszíne nem egyezik az ingatlan helyszínével.

A nyílászárók benapozás vizsgálatának fontos bemenő paramétere az ingatlan földrajzi helyzete, mivel a számításhoz szükséges sugárzási adatok helytől (is) függő értékek. Ezért ugyanaz a nyílászáró két eltérő földrajzi koordináta esetén más-más értékeket ad a számítás esetén.

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, módosítsa a nyílászárót, futtassa le újra a benapozás vizsgálatot!

A nyílászáró ajtó típusú, azonban a nevében ablak szerepel.

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, módosítsa a nyílászáró nevét, vagy módosítsa annak típusát Bejárati ajtókról pl Új típusú üvegezett nyílászárókra:

A nyílászáró darabszáma 0

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, nyissa meg a nyílászárót módosításra, majd a felugró ablak bal oldali táblázatában kattintson a Mennyiség oszlop azon cellájára, amelyiket módosítani kívánja, és javítsa a nyílászáró darabszámát:

Érvénytelen vagy meg nem adott sugárzásátbocsátási tényező

A megadott sugázásátbocsátási tényező értéke érvénytelen

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, nyissa meg a nyílászárót módosításra! Amennyiben Régi típusú ablakról van szó, módosítsa az alábbi képen lévő beviteli mező tartalmát:

 

 

Új típusú üvegezett nyílászárók esetén az alábbi képen látható gombra kattintva tudja a szóban forgó értéket módosítani:

Tömítetlenségből származó légcsere növekedés - Érvénytelen vagy meg nem adott érték.

Még nem adta meg a nyílászárók tömítetlenségéből adódó légcsere növekedést

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyílászárók fülre, nyomja meg az alábbi gombot, és állítsa be a kívánt értéket:

Az ingatlan társasház része - Érvénytelen társasház vagy lakás térfogat

A tanúsított ingatlan egy őt befoglaló társasház része. A társasház térfogata vagy 0, vagy kisebb, mint a tanúsított ingatlan térfogata.

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, és az alábbi beviteli mező értékét javítsa:

Az ingatlan társasház része - Érvénytelen társasházhoz rendelt felület

A tanúsított ingatlan egy őt befoglaló társasház része. A társasház összes fűtött térfogatot határoló felülete 0, vagy kisebb, mint a tanúsított ingatlan összes fűtött térfogatot határoló felülete.

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, és az alábbi beviteli mező értékét javítsa:

Felújítási javaslatok - A beállított követelményrendszer esetén a tanúsítványnak kötelező részét képezi a javaslat

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet értelmében a számításnak bizonyos esetekben kötelező része a felújítási javaslat. Ha ezt a hibaüzenetet látja, akkor ezt vélhetően el is készítette, azonban a dokumentáció részei közül kivette a Dokumentáció és programműködés beállításai ablak Dokumentáció részei fülön.

💡A hiba javítása:

Nyissa meg a Dokumentáció és programműködés beállításai ablakot a főmenüből, menjen a Dokumentáció részei fülre, és tegye vissza a Fejlesztési javaslat alátámasztó számítását a dokumentáció részei közé a mellet lévő pipa bekapcsolásával:

Felújítási javaslatok - A javaslatokkal elérhető besorolás rosszabb, mint a meglévő állapot besorolása

A megadott felújítási javaslat valójában egy rosszabb energetikai minőséget takar, mint az aktuálisan tanúsított állapot.

💡A hiba javítása:

Menjen a Javaslatok, megyjegyzések fülre, és aktuálizálja az itt látható beviteli mezőt:

 

 

 

 

 

Amennyiben nem a Saját magam adom meg opciót válaszotta, úgy aktualizálja a másodpéldány tartalmát vagy a hivatkozott külső fájlt!

Felújítási javaslatok - Még nem adta meg a javaslatok által elérhető besorolást

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet értelmében a számításnak bizonyos esetekben kötelező része a felújítási javaslat és az ezzel elérhető besorolás. Ha ezt még nem adta meg, a program figyelmeztetést ad.

💡A hiba javítása:

Menjen a Javaslatok, megyjegyzések fülre, kattintson az itt láható beviteli mezőre, és adja meg az elérhető besorolás értékét:

 

 

 

 

 

Amennyiben a Saját magam adom meg opció nem aktív, az elérhető besorolást mindenképp számítással kell alátámasztani. Ekkor csak a Másodpéldány vagy a Külső fájl opció használható erre a célra.

Felújítási javaslatok - Érvénytelen felújítási javaslat mukarész

Ezt a hibaüzenetet akkor adja a program, ha a felújítási javaslatot alátámasztó számítást a Másodpéldány opcióval végezte el, azonban miután abból visszatért, az eredeti műszaki tartalom megváltozott.

💡A hiba javítása:

Menjen a Javaslatok, megyjegyzések fülre, és indítsa el újra a másodpéldányt. A megjelenő ablak segítséget nyújt a változások összefésülésében. 

A netto alapterület kisebb, mint a fűtött alapterület

💡A hiba javítása:

Menjen a Rendeltetési egységek, helyiségek fülre, és ott javítsa a helytelenül megadott rendeltetési egységet!

Referenciaépület jellemzői - Érvénytelen vagy hiányzó adatok

Amennyiben Egyéb rendeltetésű ingatlant állított be a Projekt adatok fülön, bizonyos gépészeti jellemzőket Önnek kell megadnia. Ezek hiányában, vagy érvénytelen érték(ek) esetén a program figyelmeztet.

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, nyomja be az alábbi gombot:

 

 

A felugró ablakban adja meg a hiányzó adatokat, vagy javítsa az érvénytelen értékeket:

Statisztika - Még nem állította be a statisztikai adatokat

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet értelmében az elkészített dokumentációnak bizonyos statisztikai célokat szolgáló adatokat is tartalmaznia kell. Amennyiben ezeket még nem adta meg, a program figyelmeztet érte.

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, nyomja be az alábbi gombot:

 

A gomb bal oldalán egyébként sárga felkiáltójel jelenik meg egészen addig, ameddig ezen adatok beállítása nem történik meg.

Még nem állította be az elektromobilitás elősegítésére vonatkozó adatokat

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 8. mellékletének értelmében 2021. január 01-től a tanúsító szakember köteles nyilatkozni arról, hogy az ingatlan milyen módon segíti elő az elektromobliltást. Amennyiben ezt még nem tette meg, a program figyelmeztet érte.

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, nyomja be az alábbi gombot:

 

A gomb bal oldalán egyébként sárga felkiáltójel jelenik meg egészen addig, ameddig ezen adatok beállítása nem történik meg.

A helyiség hőmérséklete kisebb, mint 16 °C/nagyobb, mint 50 °C

A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal egy rendeltetési egységben lévő helyiségekben a fűtési energiaigény meghatározását 20 °C parancsolt levegő hőmérsékletre kell végezni. Azokban a közlekedőkben és mellékhelyiségekben, amelyek egy épületben vannak a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekkel, de nincsenek velük egy rendeltetési egységben és azoktól U < 0,8 W/m2K szerkezetek határolják, 17 °C parancsolt levegő hőmérsékletétre lehet végezni a méretezést.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rendeltetési egységek, helyiségek fülre, és javítsa a hibásan megadott helyiséget!

⚠️Amennyiben a Helyiségek használata számítási módszer ki van kapcsolva, a szoftver ezt a vizsgálatot nem végzi el, hisz olyankor a helyiségekhez megadott adatokat nem használja.

Rendeltetési egységek - Még nem adott meg egyetlen helyiséget sem. / Még nem adott meg minden rendeltetési egységhez helyiségeket.

Amennyiben létezik olyan rendeltetési egység, amely alá nem rendelt helyiséget, a szoftver figyelmeztet érte.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rendeltetési egységek, helyiségek fülre, és rendeljen helyiségeket az üres rendeltetési egységekhez!

⚠️Amennyiben a Helyiségek használata számítási módszer ki van kapcsolva, a szoftver ezt a vizsgálatot nem végzi el, hisz olyankor a helyiségekhez megadott adatokat nem használja.

A pincefalnak nem adott meg bemerülési mélységet.

Pincefal esetén feltétel, hogy az valamennyire bemerüljön a talajba. Ha ez nem valósul meg, a rétegrend típusának válasszon mást (pl. homlokzati falat stb).

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és adja meg a pincefal bemerülési mélységét.

A rétegrend belső oldali hőmérséklete kisebb, mint a túlsó oldali. Ez csak szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal esetén megengedett.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és változtassa meg a túlsó oldali hőmérséklet értékét az alábbi gombra kattintva.

 

⚠️A fenti kezelőfelület csak akkor aktív, ha a számítási módszerek között a Szomszédos fűtött  vagy fűtetlen terek hőmérséklete Módszer 2-re van állítva, és akkor is csak bizonyos rétegrend típusok esetén:

 • padlás és búvótér alatti födém
 • alsó zárófödém fűtetlen terek felett
 • fűtött és fűtetlen terek közötti fal
 • szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal

Ha

 • a rétegrendet lehűlőnek jelöli meg, de annak a túlsó oldali hőmérséklete nagyobb, mint a belső oldali vagy
 • nem lehűlőként jelöli meg, de annak a túlsó oldali hőmérséklete kisebb, mint a belső oldali

szintén hibát jelez a program.

⚠️Arra, hogy a felhasználó explicite megadhassa egy rétegrendről, hogy az lehűlő vagy sem, csak szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal esetén van lehetőség.

Ehhez a rétegrendhez még nem adott meg Ψ értéket

A rétegrend talajon fekvő padló vagy lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig, és még nem számoltatta ki a programmal annak a vonalmenti hőátbocsátási tényezőjét.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és kattintson az alábbi gombra:

 

⚠️Ezt a beállítást csak akkor ellenőrzi a program, ha a Talajjal érintkező rétegrendek számítása egyszerűsítettre van állítva.

Fal típusú rétegrend, mely födémet tartalmaz.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és változtassa meg a rétegrend típusát, vagy vegye ki a véletlenül beletett födémet!

Fordított rétegrendű lapostető esetén alkalmazza a Fordított lapostető miatti korrekciót!

Az MSZ EN ISO 6946:2017 szabvány F melléklete alapján fordított rétegrendű lapostetők esetén alkalmazni kell az alábbi módosítást:

ΔUr = p*f*x*(R1/Rtot)2

Amennyiben ennek használatát nem kapcsolja be, a szoftver figyelmeztet érte.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és nyomja meg a ΔU feliratú gombot:

A felnyíló ablakban nyissa meg az alábbi fület, a többit a szoftver a háttérben kezeli:

 

Ha mechanikai rögzítés szúrja át a hőszigetelőréteget, alkalmazzon korrekciót!

Az MSZ EN ISO 6946:2017 szabvány F melléklete alapján olyan rétegrendek esetén, ahol a hőszigetelést mechanikai rögzítés szúrja át, alkalmazni kell az alábbi módosítást:

ΔUf = α*[(λf*Af*nf)/d1]*(R1/Rtot)2

Amennyiben ennek használatát nem kapcsolja be, a szoftver figyelmeztet érte.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és nyomja meg a ΔU feliratú gombot:

A felnyíló ablakban nyissa meg az alábbi fület, és állítsa be a dübelkép jellemzőit:

 

0 rétegű rétegrend. / Nincs aktív rétegrendi elem. / 0 vastagságú rétegrend.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és adjon meg legalább egy aktív réteget, amelynek a vastagsága nullánáál nagyobb.

Nincs figyelembe vett rétegrendi elem (kiszellőztetett légréteg szélső helyzetű). / Légréteg önmagában nem alkot értelmes rétegrendet. / Szélső helyzetű légréteg.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és adjon meg legalább egy aktív réteget a kiszellőztetett légréteg után.

A rétegrend netto felülete 0.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és kattintson vagy az alábbi gombra

 

vagy a képernyő jobb oldalán lévő táblázat alábbi két sorának egyikére

 

Az ekkor felugró ablakban adjon hozzá tájolásokat a rétegrendhez!

Lásd még itt

A tájolásoknál megadott netto felület nem egyezik a hőszigetelések netto összefelületével.

Ez a hiba olyan lapostetők esetén fordulhat elő, ahol a változó vastagságú hőszigetelés korrekciót alkalmazta az alábbi gombra kattintva a Rétegrendek fülön:

 

Ilyenkor a CAD kezelőfelületen megadott összes hőszigetelt felület nem egyezik meg a rétegrend netto felületével.

 

💡A hiba javítása:

A CAD kezelőfelületen módosítsa a hőszigetelés rajzát, vagy a Rétegrendek fülön javítsa a megadott netto felület értéket!

Lásd még itt

Nem adott meg érvényes talajt. / Érvénytelen talaj adatok.

Talajon fekvő padló részletes számítása esetén még nem választott ki talajt, vagy a megadott felhasználói talaj hővezetési tényező érvénytelen

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, nyomja meg az alábbi gombot, és módosítsa a talaj adatokat az itt látható táblázatban:

 

 

 

Lásd még itt és itt

Nem adott meg kapcsolódó rétegrendeket (külső falak, talajjal érintkezo falak).

Talajon fekvő padló részletes számítása esetén még nem választott ki homlokzati falat vagy talajjal érintkező falat, amely az adott padlóról indul.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, nyomja meg az alábbi gombot, és kapcsolja be a jelölőnégyzetet valamely, a listában szereplő fal neve mellett:

Lásd még itt és itt

A megadott kapcsolódó rétegrendek összhossza nem egyezik a kerülettel.

Talajon fekvő padló részletes számítása esetén a kiválasztott kapcsolódó falak összehossza nem egyezik meg a padló kerületével

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, nyomja meg az alábbi gombot, és javítsa az ellentmondást!

Lásd még itt és itt

Az adott talajjal érintkezo falat még nem kapcsolta semmilyen padlóhoz.

Talajon fekvő padló számítása részletesre van állítva, és van olyan talajjal érintkező fal, amelyet még nem kapcsolt össze egyetlen padlóval sem.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg azt a padlót, amelyről az adott talajjal érintkező fal indul, társítsa hozzá a falat úgy, ahogy itt látja (Nem adott meg kapcsolódó rétegrendeket (külső falak, talajjal érintkezo falak)).

Egy vagy több lyuk metszi a hőszigetelő tábla kontúrját / Egy vagy több lyuk kívül esik a hőszigetelő táblán / Egy vagy több lyuk metszi a hőszigetelő tábla vápáját

Ez a hiba olyan lapostetők esetén fordulhat elő, ahol a változó vastagságú hőszigetelés korrekciót alkalmazta az alábbi gombra kattintva a Rétegrendek fülön, és olyan áttörést szeretne megadni, amely érinti vagy metszi a hőszigetelések kontúrját:

 

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és a fenti gomb megnyomása után javítsa az áttörést poligonját!

A hőszigetelő tábla és egy vagy több lyuk kontúrja egybeesik

Ez a hiba olyan lapostetők esetén fordulhat elő, ahol a változó vastagságú hőszigetelés korrekciót alkalmazta az alábbi gombra kattintva a Rétegrendek fülön, és több áttörés poligonja egybeesik:

 

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és a fenti gomb megnyomása után javítsa az áttörések poligonjait!

A hőszigetelő tábla kontúrja önmetsző / Egy vagy több lyuk kontúrja önmetsző

Ez a hiba olyan lapostetők esetén fordulhat elő, ahol a változó vastagságú hőszigetelés korrekciót alkalmazta  a Rétegrendek fülön, és a megadott hőszigetelés/áttörés kontúrja önmetsző poligon:

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és a Változó rétegrend kezelése gomb megnyomása után javítsa a hibás kontúr/áttörés poligonját!

A hőszigetelő tábla vastagsága egy vagy több pontban nullára csökkent

Ez a hiba olyan lapostetők esetén fordulhat elő, ahol a változó vastagságú hőszigetelés korrekciót alkalmazta a Rétegrendek fülön, és a hőszigetelés lejtését nem jól adta meg. Az alábbi ábrán a lejtést az 1. pontból kiinduló 3. pontba mutató vektor mentén adtuk meg, értéke 2 %. A többi csomópontnál a hőszigetelés tábla vastagsága rendre 15, 7, 12 cm. Ha ezek közül akár egy is 0 vagy annál kisebb értéket venne fel, a program figyelmeztet.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és a Változó rétegrend kezelése gomb megnyomása után javítsa a hibás kontúrt vagy lejtést!

A szelvény poligonja kilóg a keresztmetszetből / A szelvény poligonja kilóg a hosszmetszetből / A szelvények poligonjai összemetsződnek

Ez a hiba olyan rétegrendek esetén fordulhat elő, ahol figyelembe vette a keresztmetszeti inhomogenitást, de a CAD szerkesztőfelületen a keresztmetszetbe berajzolt kontúr(ok) kilóg(nak) a keresztmetszetből, vagy összemetsződnek

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és az Inhomogén rétegrend kezelése gomb megnyomása után javítsa a hibás kontúrt, kontúrokat!

A szelvény poligonja a keresztmetszet levágott tartományába lóg

Ez a hiba olyan rétegrendek esetén fordulhat elő, ahol figyelembe vette a keresztmetszeti inhomogenitást, de a CAD szerkesztőfelületen a keresztmetszetbe berajzolt kontúr(ok) átlóg(nak) a keresztmetszet azon részébe, melyet az MSZ EN ISO 6946:2017 jelzetű szabvány szerint hőtechnikailag el kell hanyagolni.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és az Inhomogén rétegrend kezelése gomb megnyomása után javítsa a hibás kontúrt, kontúrokat!

Változó vastagságú réteg egy vagy több szelvény alatt

Ez a hiba olyan rétegrendek esetén fordulhat elő, ahol figyelembe vette a keresztmetszeti inhomogenitást és a változó vastagságú hőszigetelés hatását is, de a CAD szerkesztőfelületen a keresztmetszetbe berajzolt kontúr(ok) átlóg(nak) a keresztmetszet változó vastagságú rétegének alsó síkja fölé.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, keresse meg a szóban forgó rétegrendet, és az Inhomogén rétegrend kezelése gomb megnyomása után javítsa a hibás kontúrt, kontúrokat!

Még nem adott meg peremfeltételeket / Csak adiabatikus peremfeltételeket adott meg

Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése esetén a számítás lefuttatásához nem adott meg peremfeltételeket, vagy mindegyik adiabatikus

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak / Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, nyissa meg a hibás hőhidat, és állítsa be a peremfeltételeket a valóságnak megfelelően!

A külső és belső hőmérsékletek nem állapíthatóak meg

Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése esetén az adiabatikus peremfeltételeken kívül vagy csak külső, vagy csak belső peremfeltételeket adott meg

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak / Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, nyissa meg a hibás hőhidat, és állítsa be a peremfeltételeket a valóságnak megfelelően!

Érvénytelen X vagy Y irányvektor

Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése esetén a Térbeli helyzet megadáához az Egyedi lehetőséget választotta, és a megadott X vagy Y irányú egységvektorok vagy 0 hosszúságúak, vagy egy irányba mutatnak:

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak / Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, nyissa meg a hibás hőhidat, és vagy állítsa át a Rajzi Z tengely irányát Egyeditől eltérőre, vagy szüntesse meg a fent jelzett két anomáliát!

A kijelölt vonalak peremfeltételei nem szerepelnek az adatbázisban

Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése esetén a beimportált szimulációban lévő peremfeltételeket nem tartalmazza a peremfeltétel adatbázis.

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak / Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, nyissa meg a hibás hőhidat, és definiálja újra a peremfeltételeket!

Valamelyik anyag hővezetési tényezője 0

Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése esetén valamelyik anyag nem szerepel a felhasználói anyag adatbázisban, vagy 0 hővezetési tényezővel lett megadva.

💡A hiba javítása:

Nyissa meg az anyag adatbázist, és vegye fel a hiányzó anyagot, vagy javítsa a hibásan megadott anyagot, majd a Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése ablakban társítsa újra azon poligonokkal, amelyeknél a szoftver hibát jelzett!

A kijelölt poligonoknál illeszkedési hiba van

Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése esetén két szomszédos poligon nem pontosan illeszkedik. Ilyenkor általában vagy egy nagyon vékony, szabad szemmel alig látható rés alakul ki a kettő között, vagy egy ugyanilyen méretű átfedés. Ez a hiba a a számítás meghiúsulását eredményezheti, ezért különösen fontos a szerkesztés során pontosan rajzolni, az ilyen hibákat elkerülve. Jellemzően importált dxf vagy dwg fájlok átrajzolása során jönnek létre ilyen geometriai hibák, ahol az előző szerkesztő nem volt elég precíz.

💡A hiba javítása:

Menjen a Hőhidak / Kétdimenziós hőátvitel numerikus modellezése fülre, nyissa meg a hibás hőhidat, és nézze át alaposan a poligon illeszkedéseket! Ha megtalálta a fent említett hibák egyikét, a poligonok csúcspontjainak mozgatásával hozza pontosan fedő helyzetbe a szomszédos síkidomok éleit!

Nem adott meg külső falat.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rétegrendek fülre, és adjon meg egy Homlokzati fal típusú rétegrendet!

Alapterület|Nincs megadva / Fűtött térfogat|Nincs megadva

Még nem adott meg egyetlen rendeltetési egységet sem, vagy azok fűtött alapterületének összege 0.

💡A hiba javítása:

Menjen a Rendeltetési egységek, helyiségek fülre, és adjon meg legalább egy rendeltetési egységet, vagy javítsa a rosszul megadott rendeltetési egységek fűtött alapterületét!

Légcsereszám nyáron|Hibás érték

Saját értéket adott meg a nyári légcsere számra, de az érvénytelen (legtöbbször 0).

💡A hiba javítása:

Menjen a Nyári túlmelegedés fülre, és javítsa a hibás értéket!

Átlagos légcsereszám|Nincs megadva

Saját értéket adott meg az átlagos légcsere számra, de az érvénytelen (legtöbbször 0), vagy Egyéb rendeltetésű ingatlan esetén még nem adott meg átlagos légcsereszámot.

💡A hiba javítása:

Ha nem Egyéb rendeltetésű ingatlanról van szó, és saját maga adta meg az átlagos légcsere számot, menjen a Gépészet fülre, és az alábbi helyen javítsa a kifogásolt értéket:

Ellenkező esetben nyissa meg az Referencia épület beállításait tartalmazó ablakot, és adja meg az átlagos légcsere számot!

Lásd még itt

Fűtött teret határoló felület|Nincs megadva

Vagy nem adott még meg egyetlen olyan rétegrendet sem, aminek a netto felülete nagyobb, mint 0, vagy a Projekt adatok fülön az alábbi  kis lakatot feloldotta ugyan, de 0 értéket írt be a Fűtött térfogatot határoló szerkezetek összes belső felületére:

💡A hiba javítása:

Az első esetben adjon meg legalább egy 0-tól eltérő netto felületű rétegrendet. A második esetben pedig a fent jelölt beviteli mező értékét javítsa!

Cím|Érvénytelen házszám formátum

A Projekt adatok fülön vagy a megrendelő vagy az ingatlan címéhez olyan értéket adott meg, ami házszámként nem értelmezhető.

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, és javítsa az alábbi beviteli mezőkben lévő értékeket:

Hatóság|Nincs megadva / Iktatószám|Nincs megadva / Határozat kelte|Nincs megadva

A Projekt adatok fülön bekapcsolta az alábbi jelölőnégyzetet, de az így aktiválódott panel beviteli mezőit nem töltötte ki:

💡A hiba javítása:

Menjen a Projekt adatok fülre, és töltse ki a hiányzó mezőket, vagy kapcsolja ki a Kapcsolódó határozat adatai melletti jelölőnégyzetet!

Érvénytelen vagy meg nem adott CO₂ emissziós faktor.

A hibaüzenetben megadott gépészeti elem esetében még nem adta meg a CO2 emissziós faktort.

💡A hiba javítása:

Menjen a Gépészet fül hibaüzenetben megadott rendszerére, és nyomja meg a CO2 emissziós faktor beállítása nevű gombot, majd ott válassza ki az előre megadott értékek egyikét, vagy adjon meg érvényes saját értéket!

Képek|Még nem választott ki a feltöltés során beágyazni kívánt képet. Így a rendszer hibát fog jelezni feltöltéskor!

Az e-epites.hu/e-tanusitas rendszerbe a számítás mellett feltöltésre kerül egy darab kép, amely az elkészült hivatalos energetikai tanúsítvány címlapján fog szerepelni. Ezt a képet Önnek kell a program Csatolmányok/Képek fülén kiválasztania. Ha ezt nem tette meg, a szoftver hibát jelez.

💡A hiba javítása:

Menjen a Csatolmányok/Képek fülre, és az alábbi legördülő menüből válassza ki azt a képet, amelyet a fent említett célre ki szeretne jelölni. Ekkor a kiválasztott kép ikonján egy XML felirat jelenik meg.

⚠️A feltöltés során 1,5 Mb-nál nagyobb méretű képet nem engedélyez a rendszer, ezért olyan képet jelöljön ki, ami ezen követelménynek eleget tesz. Ellenkező esetben erre a szoftver is figyelmeztet.

Az épület fajlagos hőtároló tömegét a program számolja. Ehhez sok esetben "hőtároló tömeg" típusú rétegrendeket is definiálni kell. / Az épület fajlagos hőtároló tömegét nem a program számolja, de vannak "hőtároló tömeg" típusú rétegrendek, amelyek ily módon feleslegesek.

Amennyiben azt szeretné, hogy a szoftver számolja az épület fajlagos hőtároló tömegét, úgy minden szerkezetet meg kell adnia. Tehát nem csak azokat, amelyek a lehülő felületet képezik, hanem belső válaszfalakat, födémeket is.

💡A hiba javítása:

 • Ha a számítási módszerek között be az Épület fajlagos hőtároló tömegének számítása részletesre van állítva, de még nem adott meg Hőtároló tömeg típusú rétegrendeket, a szoftver jelzi, hogy esetleg ilyenekre is szükség lehet a helyes számításhoz. Ez ternészetesen inkább csak figyelemfelkeltésre szolgál, hiszen lehetséges, hogy nincs olyan belső szerkezet, amelyet meg kellene adni a lehűlő felületet alkotó szerkezeteken túlmenően. Azonban ha csak feledékeny volt, akkor definiáljon Hőtároló tömeg típusú szerkezeteket.
 • Ha a számítási módszerek között be az Épület fajlagos hőtároló tömegének számítása egyszerűsítettre van állítva, és már adott meg Hőtároló tömeg típusú rétegrendeket, a szoftver jelzi, hogy ilyenkor azokat feleslegesen adta meg, hiszen semmilyen számításra nem használja. Ilyenkor vagy törölje ezen felesleges rétegrendeket, vagy állítsa át az említett számítási módszert részletesre!
A számítási módszereknél nem állította be a nyereségáramok figyelembevételét, azonban mindent vissza szeretne táplálni a hálózatba.

A szoftver 3.7.2-es verziójától kezdődően a napelem/egyéb megújulók fülre felkerült egy jelölőnégyzet, amelynek segítségével egy kattintással visszatápláltathatja az összes megtermelt energiát a hálózatba, amennyiben ezt szeretné. Ekkor nem kell a képen látható csúszkák segítségével minden gépészeti rendszer értékét 0-ra állítani, a program ezt automatikusan megteszi.

A jelölőnégyzet bekattintásával a „Nyereségáramok figyelembevétele az összesített energetikai jellemzőben” nevű számítási módszert is Részletesra állítja a szoftver. Ha ezt a felhasználó később kézzel átállítja Egyszerűsítettre, de a fenti képen látható pipa bent marad, a szoftver ezen ellentmondásra figyelmeztet.

💡A hiba javítása:

 • Vagy kapcsolja ki a fenti képen látható jelölőnégyzetet, amennyiben nem szeretne minden megtermelt energiát visszatáplálni a hálózatba, vagy kapcsolba be a számítási módszerek fentebb nevezett elemét!
A megújuló részarányt nem lehet kiszámolni, mert a számításban szereplő tört nevezője 0 lenne. / 100% feletti vagy negatív a megújuló részarány, kérjük ellenőrizze, hogy megfelelően adta-e meg a megújulókat!

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága által 2015. novemberében kiadott tájékoztató szerint a megújuló részarányt az alábbi képlettel kell kiszámolni:

MER = Enyer, sus / Ep, méretezett

ahol

Esus =  EF sus + EHMV sus + ELT sus + Ehű sus + Evil sus + Enyer sus

Ep, méretezett = EF + EHMV + ELT + E + Evil – Enyer 

Ez az alábbi ábrán látható grafikonhoz hasonló lefutást mutat:

Az ábrából látható, hogy bizonyos érték felett a megújuló részarány meghaladja a 100%-ot, sőt rohamosan tart a végtelen felé. Tovább növelve Enyer értékét a megújuló részarány negatív lesz. A probléma ismert, több cikk is szól róla:

Megoldása a jövő jogalkotóinak egyik feladata.

Lakó- és szállásjellegű épületek esetén nem kötelező a világítást figyelembevenni!

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján lakó- és szállás jellegű épületek esetén nem kötelező a világítás energia igényének figyelembevétele a számítás során. Természetesen figyelembe lehet venni, s ez nyilvánvalóan az épület primer energia igényének növekedését vonja maga után.

Amennyiben a szoftver ilyen rendeltetésű épület esetén azt detektálja, hogy a felhasználó bekapcsolta a világítás számítását is, figyelmeztet ugyan, de a számítás természetesen lefut, a dokumentáció elkészíthető.

Egyes fűtési rendszerek időarányait szükséges lehet növelni vagy csökkenteni annak érdekében, hogy a lefedési arányok összege minden hónapban 1-et adjon.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben lévő képlet szerint egy fűtési rendszer primer energiaigénye az alábbiak szerint határozható meg:

A képletben szereplő αk szorzótényező (lefedési arány) a szoftverben két tényező szorzataként áll elő, αk = αtk * τk, ahol

 • αtk = területi arány (kiszolgált alapterület és a netto fűtött alapterület hányadosa)
 • τk = időarány

Ha a tanúsított épületet nem egy, hanem több fűtés szolgálja ki, akkor a ΣEF,i összeg csak akkor lesz helyes, ha a Σαk,i = Σ(αtk,i * τk,i) szorzat értéke 1,0. Ellenkező esetben a qértékét a kelleténél többször, vagy kevesebbszer vesszük figyelembe. Mivel a területi arány sok esetben adott, az egyes fűtési rendszerek időarányai kellhet módosítani ahhoz, hogy a szükséges egyenlőség teljesüljön.

Gépi hűtés → Hűtött napok száma|16 °C alatt a hűtött napok száma a teljes évre vonatkozik, és a 7/2006 TNM rendelet 3. mellékletének III.1 táblázata alapján határoztuk meg

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 3. mellékletének III.1.4-es táblázata csak 16 °C és 27 °C közötti értékekre adja meg a hűtött napok számát:

Azokban az esetekben, amikor az épületet 16 °C-nál hidegebb belső hőmérsékletre kell hűteni, a rendelet 3. mellékletének III.1-es táblázata alapján kiszámoljuk azon napok számát, amikor te,közepes nagyobb, mint a megkívánt belső hőmérséklet, és ez az érték lesz a hűtött napok száma (n).

A két intervallum határán a táblázat értékei és a fenti számítással kapott értékek között eltérés van, ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni.

Abban az esetben, ha az így kapott netto hűtési energiaigény (Q) a várttól eltérő eredményt ad, kézzel megadhatja azt a mellett lévő lakat feloldásával.

Projekt adatok → Követelményrendszer|A követelményrendszer meghatározása még a 2022.07.01 előtti elvek szerint történik.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint az alkalmazandó követelményrendszer meghatározásának korábban az alábbi bementi paraméterei voltak:

 • Finanszírozási forma
 • Építési tevékenység
 • Időpont a pályázat benyújtásához képest
 • Használatba vétel kezdete
 • Hatósági használatú/tulajdonú-e az épület
 • A használatbavétel kezdete

Mára elegendő csak az építési tevékenység alapján kiválasztani az alkalmazandó követelményrendszert.

A korábban lementett fájlok visszaolvashatósága érdekében az immár felesleges adatok beállítására való komponenseket is meghagytuk, de ezeket módosítani nem lehet.

Amennyiben egy régebbi fájlt tölt be, a fájl lementéséig a régebbi algoritmus fut le a követelményrendszer kiválasztásához annak érdekében, hogy a korábbival azonos eredményt kapjunk, azonban a fájl mentése után már az új algoritmus alapján választjuk ki a követelményrendszert.

 

Projekt adatok → Számítási módszerek|Egynél több padló rétegrend esetén a helyiségek használatának mellőzése pontatlan eredményhez vezet

A talajon fekvő padlók részletes számítása esetén, ha egynél több padló van, és nem használjuk a helyiségeket, a kapott eredmény eltérhet a valóságostól. Ennek az az oka, hogy a padlók és a róluk induló falak összekapcsolása a közös helyiség alapján történik. Ha ugyanazon helyiséghez egynél több padló van rendelve, akkor ez alapján minden padlóhoz minden falfelületet hozzárendelünk, ez képezi a hibás eredményt. A hiba sajnos akkor is felőfordulhat, ha a helyiségeket használjuk ugyan, de egy helyiségen belül van padló rétegrend váltás. Ilyenkor sajnos a helyiséget ketté kell bontani a rétegrendváltás mentén.

 

Rétegrendek → Az adott rétegrendi felület túl nagy a társított helyiséghez

Ha ezt az üzenetet látja, az annak a jele, hogy egy adott helyiséghez túl nagy rétegrendi felületet rendelt padlóból, födémből vagy egyéb hasonló szerkezetből. Csökkentse az adott rétegrendi felület méretét annyira, hogy az egyezzen a hozzá kapcsolt helyiség alapterületével!

Rétegrendek → A rétegrend egyes részei talajjal érintkeznek, kérjük ezeket a felületeket külön adja meg "lábazati fal, talajjal érintkező fal" kategóriába sorolva

Olyan homlokzati falak esetén, amelyekhez 0-tól eltérő talajtakarást adott meg, hibaüzenetet küldünk, mivel ilyen esetben a talajjal érintkező rész rétegrendje eltér a talajjal nem érintkező szakaszétól. Ennek megfelelően ezt a részt külön kell és helyes kezelni, típusaként pedig „lábazati fal, talajjal érintkező fal” kategóriát kell megadni.