Hőszükséglet számítás

Helyiségenkénti hőszükséglet számítás

Szerző: | 0 hozzászólás

Az épület fűtési hőszükségletének számítása az MSZ EN 12831-1:2017 szabvány alapján történik. 

A módszer csak a külső levegővel, fűtetlen terekkel vagy talajjal érintkező felületeket veszi figyelembe.

Az eljárás az alábbi képlet szerint működik:

ΦHL,build = ΦT,build + ΦV,build

ahol

ΦHL,build  – tervezési hőszükséglet [W]
ΦT,build    – tervezési transzmissziós hőveszteség [W]
ΦV,build    – tervezési filtrációs hőveszteség [W]

ΦT,build = ΣΦT,k = Σ(Ak ⋅ Uk ⋅ fx,k ) ⋅ (θint,build − θe )

ahol

ΦT,k – a határoló felület transzmissziós hővesztesége [W]
Ak – a határoló felület nagysága [m2]
Uk – rétegrendi hőátbocsátási tényező a hőhidak hatásának figyelembevételével [W/(m2∙K)]
fx,k – hőmérséklet korrekciós tényező
θint,build – belső tervezési hőmérséklet [°C]
θe – külső tervezési hőmérséklet [°C]

ΦV,build = Vbuild ⋅ nbuild ⋅ ρL ⋅ cp,L ⋅ (θint,build − θe )

ahol

Vbuild – az adott helyiség térfogata [m3]
nbuild – a helyiség légcsereszáma [h−1]
ρa * cp,- a levegőre jellemző állandó, a számítás során 0,34 [Wh/(m3∙K)]
θint,build  – belső tervezési hőmérséklet [°C]
θe – külső tervezési hőmérséklet [°C]

 

A számítás a szoftverben teljesen automatizált, azzal a feltétellel, hogy a helyiségek megadásával dolgozik a felhasználó. A számítás alapját a helyiség-rétegrendi felület ill. nyílászáró összekapcsolások adják, melyek alapján egyértelműen determinált, hogy adott helyiséget mely szerkezetek határolják.

A helyiségek megadásakor definiálható a belső tervezési hőmérséklet, melyet a számítás használ. Alapértelmezésként a program az MSZ 24140:2015 szabványban meghatározott,  funkciótól függő értéket veszi fel.

A fűtési hőszükséglet számításhoz használt belső tervezési hőmérséklet megadása helyiségenként

Az egyéb tervezési paraméterek az alábbi ablakban módosíthatók. Ez az ablak a Számítási módszerek ablakból érhető el, ahol az alapértelmezett értékek szintén fenti szabvány alapján kerültek meghatározásra.

A Számítási módszerek ablakból megnyitható fomron megadhatóak ill. módosíthatóak az egyéb paraméterek

A végső dokumentáció összeállításánál felhasználói preferencia alapján a számítás részét képezheti a dokumentációnak, ezt a Dokumentáció és programműködés beállításai menüpontban lehet beállítani.

Amennyiben a helyiségeket nem kívánja megadni a felhasználó, a fűtési hőszükséglet a tanúsított ingatlanra összesítve kerül meghatározásra.