Légrétegek használata

Szerző: | 0 hozzászólás

1.) Légrétegek típusai

Az MSZ EN ISO 6946:2017 6.9. pontja foglalkozik az épületszerkezetekben található légrétegek hővezetési ellenállásának számításával, azon légrétegek esetén, melyekre igazak az alábbi feltételek:

 • amelyet két, gyakorlatilag párhuzamos, a hőáram irányára merőleges és legalább 0,8 emissziós tényezőjű felület határol;
 • amelynek vastagsága (a hőáram irányában) a másik két irányú méretnek kevesebb mint 0,1-szerese, és nem nagyobb, mint 0,3 m; és
 • amely a BELSŐ környezettel NEM áll légcserekapcsolatban

Méretét tekintve a légréteg két típusát különbözteti meg a szabvány, és mindkettőre vonatkozik:

 • LÉGRÉTEG: melyek szélességi és hosszúsági mérete a hőáram irányában mért vastagság legalább tízszerese
 • LÉGÜREG: melynek szélességi vagy hosszúsági mérete összemérhető a vastagsággal

Együttesen továbbra is légrétegnek nevezzük őket.

 

2.) Kiszellőztetés

Kiszellőzés szempontjából 3 csoportba sorolhatjuk a légrétegeket:

ZÁRT:  amennyiben nincs egyértelműen kialakuló légáramlat a légrétegben

Ez tehát nem a teljesen zárt légrétegeket jelenti csupán, hanem a szabvány szerint azokat is, melyeknél apró nyílások találhatóak a külső környezet és a légrés között, ezeket nem takarja közvetlenül hőszigetelés (  légrés és a külső környezet között nincs hőszigetelés),  és a légréseken nem alakul ki légáram, valamint azok mérete nem haladja meg:

 • függőleges légréteg esetén:  < 500 mm2-t, 1 m hosszra vetítve (vízszintes irányban)
 • vízszintes légréteg esetén: < 500 mm2-t, 1 m2 felületre vetítve

KISMÉRTÉKBEN ÁTSZELLŐZTETETT: amennyiben korlátozott légcsere jön létre a külső környezettel – a szellőző nyílások mérete az alábbi tartományba esik:

 • függőleges légréteg esetén: >500 mm2, de < 1500 mm2 1 m hosszra vetítve (vízszintes irányban)
 • vízszintes légréteg esetén: > 500 mm2, de < 1500 mm2 1 m2 felületre vetítve

INTENZÍVEN KISZELLŐZTETETT: amennyiben a légréteget a külső környezettel összekapcsoló mérete legalább:

 • függőleges légréteg esetén: >1500 mm2, 1 m hosszra vetítve (vízszintes irányban)
 • vízszintes légréteg esetén: >1 500 mm2, 1 m2 felületre vetítve

Fontos megemlíteni, és a szabvány is kitér rá, hogy a nyílt fugával készülő homlokzatburkolatok fugái nem tekinthetőek szellőző nyílásnak, mivel méreteiket tekintve jellemzően a zárt légrésnél jelzett paramétereknek felelnek meg.

3.) Légrétegek hővezetési ellenállása

A zárt légrétegekre vonatkozóan, amennyiben azok vastagsága nem haladja meg a 30 cm-t, a szabvány egyszerűsített eljárást definiál. Ehhez táblázatban adja meg a hővezetési ellenállás értékeit, bizonyos légréteg vastagságokhoz, a hőáram irányától függően (függőlegesen felfelé ill. lefelé irányuló, vagy vízszintes). Ez az egyszerűsítés csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben fennáll az 1.) pontban megadott mindhárom feltétel a légrésrétegre vonatkozóan.

Részletes eljárásként, illetve amennyiben fenti feltételeknek nem felel meg a légrés, a szabvány D melléklete ad meg egy képletet, Ezzel már a 30 cm-nél vastagabb légrétegek esetében is kiszámíthatjuk a hővezetési ellenállást. A számítás figyelembe veszi:

 • a légrést határoló felületek emissziós tényezőjét
 • a felület dőlésszögét
 • a légréteg két oldalán lévő hőmérsékletkülönbséget

Tekintve, hogy mind a hővezetési, mind a felületi ellenállás függ a hőmérséklettől, és fordítva, iterációs eljárással jutunk megoldáshoz. 

A külső és belső oldali hőmérsékletből és felületi ellenállásból belső és külső felületi hőmérsékletet számolunk, majd a két pont közé lineáris húzva megkapjuk a kiindulási feltételt, lefuttatjuk a légréteg számítást, majd az egész eljárást addig ismételjük, míg a változás egy küszöbérték alá nem megy.

Kismértékben kiszellőztetett légrétegek esetén szintén létezik egy, a szabvány által megadott egyszerűsített módszer, miszerint a zárt légrésekre vonatkozó táblázat ellenállás értékeit a szellőzőnyílások méretével korrigálva kapjuk meg a szellőztetett légréteg ellenállását.

Intenzíven kiszellőztetett légrétegek esetén a légréteg és utána következő burkolati/egyéb rétegek elhanyagolhatóak a számítás során, és a nyugvó levegőhöz tartozó külső hőátadási ellenállást kell figyelembe venni. 

A hőátadási ellenállás fordítottan arányos a hőátadási és sugárzási tényező összegével, utóbbi pedig függ a felület és a környezet hőmérsékletétől, valamint a felület emissziós tényezőjétől. 

A hőátadási tényezőkkel a szabvány C melléklete foglalkozik.

A külső oldali hőátadási tényezők, ahogy fentebb is említettük, a szélsebességtől függően kerülnek kiszámításra.

Intenzív kiszellőztetésű légrétegek esetén a hőátadási ellenállás értékei a belső oldali átadási tényezővel megegyezőek – tehát nyugvó levegőt feltételezünk a számítás során, hiszen a légrést határoló burkolat megvédi a közvetlen szélhatástól a mögötte lévő felületet. 

A vonatkozó hőátadási tényezőket a szabvány táblázat formájában adja meg. A programban akkor tudjuk figyelembe venni a számítás során, amennyiben a felület (hőátadási) ellenállások részletes számítási módszerre kerültek beállításra a számítási módszerek ablakban.

 

4.) Páratechnika

Légréteg páradiffúziós tényezőjének számítása az MSZ EN ISO 12572:2016-ban és EN 15026 előszabvány is megtalálható, mindkettő a Schirmer egyenletet veszi alapul.

A levegő páradiffúziós tényezője hőmérséklet és nyomás függő. Értéke 23 fok léghőmérséklet és a 0 tengerszint feletti magassághoz tartozó 101 325 Pa atmoszférikus nyomáson 1,95*10-10 kg/msPa, de a szoftver az ingatlan helyrajzi adatai alapján vett tengerszint feletti magassághoz korrigálja a légnyomás értékét.